فروپاشی ایران حتمی است..! | پورآقایی


حقیقتی انکار ناپذیر و عبرتی تاریخی...
گروه رسانه ای تیمورا


+ 
25

- 
1
ارسال در 1400/8/4 ساعت 06:10 2021-10-26 06:10:53
داود
توسط داود


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • گزارشات بصری خود را مجددا ببینید بعنوان نمونه https://www.roshangari.ir/video/68326 ). صدا را ببندید و فقط تماشا کنید. ... چی دیدی ؟ الفبای دشمن ، جملات دشمن ، طرح لباس و آرایش ... یعنی خود باختگی حتی در میان کسانی که بهتر می اندیشند ! حالا به محتوای مفاهیم زیر توجه کنید ، معنی کنید ، نمونه سازی کنید ،نمونه در رفتار خود بیابید :
  - فردگرائی
  - مصرفگرائی
  -تجملگرائی
  - زیاده خواهی
  - کوته فکری
  اگر نتیجه گرفتید که خود باخته شدیم و هستیم ، بر اشاره زیر متمرکز شوید:

  { بازگشت به خویشتن خویش }

  ا