جهان زیر بار حملات سایبری


چند نمونه از حملات سایبری که کشورهایی در نقاط مختلف با آن دست‌وپنجه نرم کردند؛ از امریکا تا هند

اما مسئله حائز اهمیت در این حوزه، مقابله با تهدیدات سایبری ، با پروتکل‌های بومی است


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر