مهریه رو کی داده کی گرفته؟!


روزگار عجیبی شده!
تو جلسه خواستگاری دختر یه مهریه‌ای تعیین می‌کنه که خیلی معلومه پسر از پسش بر نمیاد، اگه پسر اعتراضی هم بکنه سریع میزنه به خنده و میگه بابا "کی داده کی گرفته!؟"

بعد پسره به جایی که بگه عقلا و حقیقتا من و هفت جدم از پس این مهریه برنمیایم، میزنه زیر خنده و میگه این چه حرفیه؟! بیشترم باشه اوکیه. مهم علاقه‌ست. وگرنه مهریه رو " کی داده کی گرفته؟!"

این وسط قانون و مسولان هم کلا حواسشون نیست زیر پوست شهر چه خبره. دادگاه‌ها و زندان‌ها پره از آدمایی که به خیال کی داده کی گرفته الان گرفتار شدن و جوونای تو نوبت ازدواج همچنان دارن بدون هیچ تعهد و تضمین پرداخت یا توان پرداختی، میرن زیربار قبول یه رقم فضایی و دیری نمیگذره که دست به دامن قانون میشن واسه نجات! قانونی که وجود نداره!!


+ 
11

- 
1
ارسال در 1400/8/12 ساعت 11:23 2021-11-3 11:23:18
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • "تضمین امنیت اقتصادی" برای مابقی عمر بانویی که درآمد شخصی نداره، اصطلاحا مشغول به خانه داریه و یحتمل فرزند هم داره پس از وقوع بزنگاه های محتمل این روزگار که همسرش توان مهار نفس رو در انحراف از پایبندی به تعهد و ارزشهای زندگی مشترک از دست میده (و واقعاً در آمارهای پنهان و پیدای این جامعه و در قالب انواع خیانت و سودجویی مشهوده) یا دچار معضلاتیه که لیاقت حضور و اصرار بر دوام اشتراک زیست رو هم نداره جز به شکل مهریه و آنهم به صورت سمبلی واجد ارزش واقعی اقتصادی همچون طلا یا سکه چه چیزی میتواند باشد؟

  اگرچه محتوای مهریه متضمن پایش و دوام زندگی مشترک نیست ولی حذف ارزش های مادی قابل از آن، با نظر به ضد فرهنگ های رایج در پسران و مردان و بسترهای آماده فساد در جامعه، نه تنها دردی را درمانگر نیست بلکه عامل دردی مضاعف بر دردها و ناهنجارهای آتی از آن خواهد بود.‌

  همه میدانیم که جامعه ی ما شاهد تجربه تلخ سوء سودجوی مادی در قالب مهریه از جانب برخی زنان بوده ضمن اینکه "فرهنگ" تعیین و طرح مقدار و شمایل ارزش مهریه از بدو عقد ازدواج تا شیوه مطالبه و پرداخت آن در اکثر موارد جاری جامعه مفتضح است...
  اما پیش بینی و آنالیز نتیجه حاصل از هجوم و براندازی این سنت دین و تقلیل دادن محتوای ارزشی آن چه مادی و چه معنوی از طرف جانبداران کوته فکر خودپرست (عناصر ذکور و وابستگانشان) برای جامعه موفقیت آمیز نخواهد بود که مدعی خیرخواهی در پس شکست این سنت شوند!!!!

  آثار بعد از تخریب حکم محتوای رایج مهریه معضلات بدتری را به ارمغان خواهد آورد!
  اگر بدترین نتیجه کنونی آن در بند شدن موقت برای مردی است که حتماً و لزوماً در امر جدایی بی تقصیر هم نیست، در صورت حذف اعتبار مادی قابل از مهریه برای زن نیز، یحتمل بالارفتن آمار فساد زنان مطلقه ذیل جرائم مختلف بر حسب نیاز اقتصادی و مالی ایشان خواهد بود..
  یعنی بازگشت جامعه به افزایش آمار زنان بزهکار و یا ذیل ماجرای "فقر و فحشا"

  البته همین ترس از پرداخت مهریه در مردان و پسران با هوش متوسط به بالا، میتواند ترغیب کننده ی خوبی جهت تلاش بیشتر ایشان برای کسب شناخت بهتر و کاملتر از همسر آینده شان قبل از انتخاب نهایی باشد. امری که با همین شرایط موجود هم نادیده انگاری شده. شاهد سخنم آمار طلاق!

  پس بهتر است به تقویت نقاط قوت مهریه پرداخته شود که خود میتواند اصلاحگر امر ازدواج و بهبودبخش اوضاع فعلی جامعه از این حیث باشد.
  و بدانیم که پاک کردن صورت مسئله از صفحه عرف اجتماعی، به معنای حذف آثار حل نشدن آن از وقایع صفحه ی روزگار نیست!!!

  پیشنهاد بنده، اعمال قوانین جدید برای "نحوه ، زمان و ابراز مبنای ضرورت مطالبه" ی مهریه از سوی بانوان گرامی است. این امر میتواند تعدیلگر شهوت خودخواهی در زنان پیرامون مهریه شود.
  اما اعمال قوانین سهل کننده برای پرداخت در کمال استطاعه از جانب آقایان، منتج به فرط کبر در مردان و فساد و ظلم از جانب ایشان علیه همسر هم خواهد بود هرچند در باب عند المطالبه بودن مهریه، به شماره اندکند مردانی که خود را موظف و مقید بدانند در رفع نیازمندی همسر خود با پرداخت حقوقش به وی...
  چه بسا همین عدم احساس وظیفه و مسئولیت در قبال همسر کار را به جدایی میکشاند حال تصور کنید رهایی یا استطاعت کامل چنین مردانی (نامردانی) را از حیث قیود شرعی و قانونی مهریه در قبال همسرانشان!

  خلاصه.. صلاح مملکت خویش خسروان دانند...!