استاد خاتمی نژاد - شیعه یعنی چه؟


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهم ترین موضوع سرنوشت سازی که دین شناسان در تبلغ و آموزش دین و مذهب از آن غفلت می ورزند چیست؟
  ---
  جناب آقای دکتر خاتمی نژاد!!! خیلی خدا پسندانه می بود پیش از شروع یا پس از پایان هر یک از بحثها و سخنان دینی و مذهبی خود محض رضای خدا به مطرح کردن و شرح یکی از شناختهای فرهنگ دین داری ومذهب داری قرآنی و نقش این شناخت در شکل دهی خداپسندانه ی دین داری و مذهب داری مردم و به خطر بی توجهی مردم به این شناخت در آموختن دین و مذهب و زیان فاجعه بار بی تفاوتی نسبت به این شناخت و نسبت به نقش آن ؛ برای مخاطبان خویش می پرداختید.
  مهم ترین ضرورت خدا پسندانه ی غفلت ناپذیر حیاتی و سرنوشت ساز است که در این گونه بحثها مردم را از هدر دادن حاصل یک عمر نیکو کاری و دین داری و مذهب داری خویش که بعلت نادانی به این شناخت و سایر شناختهای قرآن و بعلت عدم آگاهی به نقشهای این شناختها رخ می دهد همیشه با تکیه به هشدارهای محکم و مفصل قرآن در پیروی از آیه محکم و مفصل 122 سوره توبه که خطاب به فقها و دین شناس است همیشه بر حذر بدارید.

 • تفسیر درست حدیث ثقلین بحکم دلایل محکم و مفصل قرآن چیست؟
  ---
  اگر حدیث معروف ثقلین در تضاد با آیات محکم و مفصل پیامبر شناسی قرآن ، که حدود وظیفه و دانش و توان طبیعی – بشری پیامبر را آشکار و مشخص می سازند و تعیین می نمایند ، تفسیر شود ؛ نتیجه و سر انجام حتمی این تفسیر غلط بحکم آیات قرآنی محکم و مفصل 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر و سایر آیات هشدارهای قرآن ؛ گمراهی و نابودی و تباهی حاصل یک عمر نیکو کاری و دین داری عاملان به این تفسیر غلط و پیامدهای شوم دنیوی و اخروی این تفسیر غلط خواهد بود .
  دین شناسان و سایر دین داران مسلمان بحکم آیات و دلایل و شواهد محکم و مفصل بسیار قرآن موظف اند حدیث ثقلین را هماهنک و منسجم بلکه مطابق مفاد صریح پیامبر شناسی قرآن با نصب العین قرار دادن نویدها و هشدارهای محکم و مفصل قرآن تفسیر و درک کنند .
  دین شناسان و فقها بحکم آیه قرآنی: « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ﴿ آیه ۱۲۲ سوره توبه ﴾ موظف اند با هدف مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری متدینان از نابودی و تباهی ؛ تفسیر درست حدیث ثقلین را پیوسته و در همه ی مناسبتها و در همه ی مجالس و محافل دینی و مذهبی به همه ی متدینان مکرر و پیوسته ابلاغ کنند وآموزش دهند و تبیین نمایند و همیشه با تاکید یاد آوری و گوشزد نمایند.
  بی توجهی به یاد آوری تفسیر درست حدیث ثقلین ؛ سهم بزرگی از نتیجه شوم گناه کمراهی متدینان را در قیامت به دوش دین شناسان و مراگز خاموش آموزش و تبلیغ دین می گذارد و این دین شناسان و گردانندگان این مراکز در قیامت با وضعی رو به رو خواهند شد که در آن راهی برای گریز از نتیجه و پیامدهای شوم این بی توجهی هرگز فراهم نخواهد بود.

 • مراجع دین شناسی پاسخ دهند مردم تاکی باید از حقایق شناختهاو هشدارهای قرآن غافل بمانند؟؟؟!!!
  ---
  مردم با کتمان حقایق شناختها و هشدارهای قرآن در باره چگونگی دین داری و مذهب داری ، که با سکوت مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در مقابل رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل ؛ مجهول مانده اند و و عدم آگاهی به آنها دین داری و مذهب داری آنان را نابود می کند تا کی باید از این حقایق و هشدارها غافل بمانند و گرفتار و اسیر ضد ارزشها شوند؟؟؟!!!
  مگر مهم ترین وظیفه دین شناسان و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب روشنگری و آگاه سازی همیشگی مردم به حقایق شناختها و هشدارهای قرآن برای شناساندن آنان به چگونگی دینداری و مذهب داری خدا پسندانه نیست؟؟؟!!!
  آیا مردم می دانند که گرایش به من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل بنام دین و مذهب با غفلت از شناختها و هشدارهای قرآن بحکم خداوند در آیات 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای دیگر قرآن حاصل یک عمر دین داری آنان را نابود و تباه می کند؟؟؟!!!

 • مهم ترین وظیفه ی دینی و مذهبی مسئولان نظام دینی ج.ا.ا و مراجع دین شناسی چیست؟
  ---
  نخستین و مهم ترین و ظیفه ی دینی و مذهبی مسئولان نظام ج.ا.ا و مراجع دین شناسی ؛ دفاع از اصالت الهی دین قرآنی خداوند و دفاع از اصالت توحیدی مکتب تشیع نهج البلاغه ای علوی و مبارزه ی علمی فراگیر همیشگی علیه انبوه روز افزون ضد ارزشی من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل است که این اصالت را لوث و نابود می کنند.
  اصالت الهی - توحیدی دین خدا و مذهب تشیع علوی با آمیختن ضد ارزشهای متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن به دین و مذهب بعلت آزادانه فعال بودن خیل بی شمار تحریف گران منفعت طلب بی بند و بار عوام فریب در پوشش حرفه های گوناگون ؛ کاملا لوث و مخدوش و مسخ و نابود می گردد.
  سکوت مطلق همیشگی مراجع دین و مذهب شناسی و مراکز آموزش دین و مذهب در مقابل تحریف گران و خود داری این مراجع و مراکز از انجام وظیفه ی روشنگری قرآنی و عقلی و خود داری از آگاه سازی متدینان به هشدارهای آشکارقرآن در زمینه تحریف گریها ؛ دین و مذهب را به بازیچه ی منفعت طلبی تحریف گران تبدیل کرده و مردم متدین را از آگاهی به حقیقت ضد قرآنی من در آوردیها و خرافات و جعلیات آمیخته به دین و مذهب محروم ساخته است .
  ما بیش از چهل است بحمد الله در سایه حکومت دینی نظام ج.ا.ا زندگی را می گذارنیم ولی افسوس که تاکنون هیچ اقدام و جنبش سازمان یافته ی علمی ضابطه مند و قانون مندی را از نهادهای ذی ربط حکومتی نظام و از مراجع و مراکز دین شناسی برای مبارزه علمی آشکار علیه تحریف گریهایی که پیوسته اصالت توحیدی دین و مذهب را نشانه می روند ندیده ایم.
  این مبارزه ی علمی خدا پسندانه که همه ی پیامبران الهی از بدو بعثت بدستور خداوند طلایه دار آن بودند در حقیقت نخستین و مهمترین وظیفه و مسئولیت تخلف ناپذیری است که خداوند در قرآن به دوش مسئولان ذی ربط نظام و مراجع و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب گذارده است .
  خداوند در قرآن متخلفان از این وظیفه و همه ی افرادی که حقایق وحی الهی از جمله حقایق شناختهای توحیدی قرآن را بنا به مصلحت اندیشیهای گوناگون بشری محض کتمان می کنند به لعن و نفرین از جانب خود و از جانب مؤمنان و به محرومیت از رحمت الهی ؛ آشکار هشدار داده است .