صحبت‌های پدر غزاله پس از اعدام آرمان


صحبت‌های پدر غزاله پس از اعدام آرمان: به نمایندگی از غزاله، حق دخترم را گرفتم
انتظار داشتیم آرمان جای جنازه را به ما بگوید
هشت سال بود که پیگیر پرونده غزاله بودیم
باری از روی دوش ما برداشته شد


+ 
12

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)