استاد خاتمی نژاد - مراحل خودسازی


اشاره به نکاتی از تفسیر آیه 152 سوره مبارکه انعام

جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دین آموزی با قیاس جدا از شناختهای قرآن به گمراهی و هلاکت می انجامد
  ---
  کاربرد عامیانه و غلط قیاس بنام دین و مذهب در افزودن من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل به احکام و اعتقادات ثابت قرآن ؛ دین توحیدی خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی را با ساخته و پرداخته های ناقص دانش ناچیز ذهن کم ظرفیت بشر لوث و بغرنج و غیر قابل درک و اثبات ناپذیر می سازد و اصالت الهی این دین را نابود می کند.
  خداوند دانای مطلق با تعیین و مشخص سازی آشکار و دقیق شکل و محتوای دین توحیدی خود در حد و مرزها و ملاکها و معیارهای و هشدارها و نویدهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی ؛ حجت را به اتمام رسانده و به بشر حتی به پیامبر نسبت به گرفتار شدن به پیامدهای شوم فراتر رفتن از این شکل و محتوای قرآنی ، اخطارهای شدید داده است .
  دین آموزی چنانچه با نادیده گرفتن حقایق فوق انجام گیرد ؛ چنین آموزشی بعلت دوری از قرآن که قانون اساسی دین خداونداست ؛ هرگز خدا پسندانه نیست و نزد خداوند هیچ ارزشی ندارد.
  خداوند در قرآن بارها به بشر بلکه حتی به پیامبر هشدار داده با دانش ناچیز خود به خود جرئت و جسارت دخالت در دین خدا را ندهند و بجز تبلیغ احکام و اعتقادات ثابت قرآن ؛ جدای از این احکام و اعتقادات چیز دیگری را از خود بنام دین و مذهب به مردم تبلیغ نکنند.
  این هشدارهای قرآنی تاکید دارند دخالت بشر در احکام و اعتقادهای ثابت شناختهای وحی الهی ؛ او را بی تردید به گناهان کبیره ی نابخشودنی و در قیامت به عذاب ابدی این گناهان گرفتار خواهد ساخت.
  شناختهای محکم و مفصل فرهنگ الهی دین داری و مذهب داری قرآنی تنها قطب راهنمای خطا ناپذیر دین داری و مذهب داری خدا پسندانه اند ، و قرآن نسبت به نتیجه ی هلاکت بار حتمی تخلف از این شناختها و نسبت به پیامدهای دین زدای نادیده گرفتن این شناختها ؛ هشدارهای آشکار بسیاری را به بشر داده است.