گوشه ای از اقتدار نیروی دریایی ارتش میهن عزیزمان ایران


روز نیروی دریایی بر همه شما هم میهنان عزیز و بر همه سپاهیان و ارتشیان سرافراز گرامی باد


(نماهنگ تدوین شده توسط اینجانب می باشد.)


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر