9 آذرماه ، سالگرد شهادت شهید عباس کِردآبادی - مکان شهادت در عملیات طریق القدس در سن 26 سالگی در سال 1360


عبّاس كِردآبادي در سال 1334 در يك خانواده ی فرهنگي-مذهبي و
كشاورز ، در محلّه ی كِردآباد جي ، در شهرستان اصفهان متولد شد.
او از همان آغاز ، در جبهه ی كار و دانش، فعاليت و رشد نمود.
او دوران كودكيش را تا سنّ نه سالگي ، در حضور پدر و مكتب دروس
قرآني ، دانش آموخت و در جبهه اي ديگر ، به چوپاني مشغول شد و اين
دو ، وي را با مكتب انبياء و روش زندگي پيامبر ، آشنا و بالغ ساخت.
بعد از 9 سالگي ، با قبولي در امتحاني كه از او به عمل آمد، در سال
چهارم مدارس دولتي شروع به تحصيل نمود و پس از طيّ دروس ابتدايي،
در رشته ی طبیعت، وارد دبيرستان شد و پس از اخذ ديپلم در سال 1355
وارد خدمت سربازي شد و به دليل آمادگي جسماني ، در هوانيروز به خدمت
گرفته شد و در رشته ی چتر بازي ، خدمت خود را ادامه داد و همچنين با اخذ
مدرك تربيت علمي ، شروع به تدريس به سربازان بی سواد كرد.
با اوج گيري انقلاب و با فرمان امام، مبنی بر فرار سربازان سربازخانه ها،
در شرايطي كه برادرش نيز از سربازي فرار كرده بود ، مجبور به بازگشت و
اتمام سربازي شد و در روزهاي اوج گيري انقلاب همراه با مردم شيراز در
گشايش اسلحه خانه ی ارتش در اين شهر شركت داشت.
با پيروزي انقلاب به كميته ی شهري پيوست و خدماتي در راستاي قانون
و امنيت و نظم در شهر انجام داد و در اين مدت، همچنين در مبارزه با
قوانين منطقه ی سميرم شركت داشت.
با دستور امام مبني بر تشكيل سپاه پاسداران از اولين افرادي بود كه
در تأسيس سپاه در اصفهان شركت داشت و بلافاصله براي فرماندهي و
آموزش براي بسيجيان در درگيريهاي كردستان يك دوره آموزش 3 ماهه
در تهران گذراند و بعد از بازگشت به اصفهان، مركز آموزش سپاه پاسداران
غدير را پايه گذاري نمود. در طيّ اين مدت ، با آموزش صلاح و تاكتيك و
هم چنين حمايت حضور در جبهه ها ادامه داد.
از خصوصيّات ويژه ی اين شهيد، فعّاليّت و پيشگام بودن خود وي ، در
امر آموزش بوده و در آموزش هاي سخت كه خود ابتدا اقدام مي نمود، همواره
بدني آسيب ديده داشت. به خصوص پرش از ماشين هاي نظامي و… .
در عمليات حصر آبادان ، به عنوان مسئول محور عملياتي حضور داشت و
در اين عمليات به آموزش ادامه داد.
تا اينكه در عمليات طريق القدس كه به قطع بستان انجاميد، با مسئوليت
فرمانده ی عملیّات و مسئول محور عملياتي ، در شب حمله ، با انفجار
گلوله اي ، به درجه ی رفيع شهادت و آرزویي كه به دنبال شهادت برادرش
دكتر عبدالكريم كردآبادي داشت ، نائل گشت.


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر