نیمه‌ شب - قسمت ۲


نیمه‌ شب با اجرای امیرحسین قیاسی، نگاهی طنز به خبرها و اتفاقات جامعه دارد

قسمت اول این ویدیو:

https://www.roshangari.ir/video/68496


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر