نیمه‌ شب - قسمت ۳


نیمه‌ شب با اجرای امیرحسین قیاسی، نگاهی طنز به خبرها و اتفاقات جامعه دارد

قسمت دوم این ویدیو:

https://www.roshangari.ir/video/68497


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر