دو کلوم حرف حساب(شعرخوانی شهید سردار قاسم سلیمانی)


شعر از کتاب با حکمت منطق الطیر از شاعر بزرگ، عطار نیشابوری است.


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر