نیمه‌ شب - قسمت ۴


نیمه‌ شب با اجرای امیرحسین قیاسی، نگاهی طنز به خبرها و اتفاقات جامعه دارد

قسمت سوم این ویدیو:

https://www.roshangari.ir/video/68498


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر