سگ آزاری به سبک حامیان حیوانات


چطور حمایت از سگ‌ها به عاملی برای نابودی و آزار حیوانات به خصوص خود سگ‌ها تبدیل شد؟


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر