کارنامه اجتماعی - قسمت اول


علی اکبر رائفی‌پور


+ 
13

- 
0
ارسال در 1400/9/30 ساعت 13:13 2021-12-21 13:13:15
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 00/10/29 ساعت 12:51

  شکر نعمت ؛ نعمتت افزون کند
  ---
  افزایش و کاستی رزق و روزی و نیازهای ضروری زندگی بشر از آب و هوا و غذا و بهداشت و سایر نعمتهای الهی تنها در اختیار یگانه ذات اقدس خداوند توانا ودانای مطلق است و این کاستی و فزونی با علم وحکمت بی کران خداوند و در بازتاب به رفتارهای مثبت و منفی عینی بشر از جانب خداوند تعیین و تغییر یا تثبیت می گردند .
  هیچ آفریده ای را جدا از علم و حکمت و لطف بی کران خداوند ؛ در تعیین این افزایش و کاستی و در تغییر این افزایش و کاستی توان و قدرت بی نقص نیست .
  قدر شناسی عملی از نعمتهای الهی و خود داری از اسراف و تبذیر و از هدر دادن این نعمتها ، بنا به خواست قرآنی خداوند ؛ موجبات بقا و دوام و فزونی این نعمتها را فراهم می سازند و ناسپاسی بنا بحکم قرآنی خداوند سبب کاهش و نابودی این نعمتها می شود.
  بشر بنا به بحکم قرآنی خداوند اگر می خواهد گرفتار کاستی و قحطی نشود مکلف است برای حفظ و بقای نعمتهای الهی همیشه اعتدال را در بهره جویی از این نعمتها پیشه ی خود کند وهمیشه شکر گزار خداوند نعمت آفرین باشد .
  بشر بادانش ناچیز خود با چشم بستن به روی نویدها و هشدارهای و حی اصیل و تحریف نشده ی الهی ؛ هرگز نمی تواند و حق ندارد با این دانش ناچیز فزونی یا کاستی نعمتهای الهی را پیش بینی کند.
  با این که بشر کاستی و نابودی روز افزون نعمتها را در جهان باچشمان خود می بیند و این کاستی و نابودی خارج از اراده ی خود را با تمام وجود حس می کند ؛ هنوز حاضر نیست در مقابل عظمت بی مانند توان و قدرت مطلق خداوند از ناتوانی بشری و طبیعی خود درس عبرت بگیرد و در مقابل توان و قدرت مطلق خداوند به خواسته های خرد گرای و حیانی ذات اقدس او سر تسلیم فرود آورد.
  بشر در طول تاریخ خود و با نادیده گرفتن وحی اصیل الهی که بر پیامبران از همنوعان او از جانب خداوند فرود آمده است ، در تلاش و بذل همت برای رفع کاستیها هنوز درست یاد نگرفته که شرط موفقیت بی نقص در این تلاش ؛ تنها توکل همیشگی به ذات اقدس خداوند توانا و دانای مطلق و استمداد کمک از توان و علم بی کران او است .
  نبود توکل صادقانه و جدی به یگانه ذات اقدس توانا و دانای مطلق خداوند و نبود ایمان نزد بشر به ضرورت استمداد از ذات اقدس خداوند در به دست آوردن نعمتهای الهی ، بشر را در تلاش برای رفع کاستیها و در نتیجه ی دانش ناچیز خود ؛ همیشه در تقلا کردن و دست و پا زدن بی حاصل در مشکلات کلان و خرد روز افزون بی پناه رها می کند .

 • به سر دبیری بولتن نیوز در باره مقاله: /اهمیت تدریس مفاهیم روانشناسی، حقوق و علوم سیاسی برای تمامی دانشجویان در دانشگاه/ یکشنبه 05/10/1400
  ---
  چرا دین خدا و قرآن او نزد بولتن نیوز سرنوشت ساز به نظر نمی رسد؟؟؟!!!
  ---
  چرا بولتن نیوز در این مقاله ی مهم که در پرتو نظام دینی ج.ا.ا منتشر کرده است دین توحیدی خدا و شناختهای محکم و مفصل سرنوشت ساز فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی را که نادیده گرفتن آنها همه حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری بشر را تباه و نابود می سازد ؛ از قلم انداخته و به فراموشی سپرده است؟؟؟!!!
  آیا واقعا دین خرد گرای توحیدی خداوند حکیم و دانای مطلق و احکام و اعتقادهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی که میلیاردها بشر را در بر می گیرند هیچ نقش و تاثیر سرنوشت سازی در زندگی روز مره و سرنوشت بشر ندارند؟؟؟!!!
  آیا دین خداوند و قرآن او هرگز به هیچ تلاش علمی و تحلیل و کاوشگری خرد گرا برای زدایش من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل از آنها هیچ نیاز مبرمی ندارند؟؟؟!!!
  آیا این برخورد حذفی با دین خداوند و قرآن او خواسته یا ناخواسته دین خداوند و قرآن او را علم ستیز و خرد گریز جلوه نمی دهد؟؟؟!!!
  آیا اندیشمندان صاحب این جفا که علیه دین خداوند و قرآن او روا داشته شده است موضع حکیمانه ی رسا و گویا و سرشت نشین خداوند در قرآن نسبت به علم و عقل را بدور از گفته ها و نوشته های غیر منسجم با قرآن و عقل و با مدد جویی از احکام و اعتقادات محکم و مفصل خرد گرای تحریف نشده ی قرآن تا کنون عالمانه در پرتو فرهنگ تکامل یافته آموزنده قرآن به کاوش و تجزیه و تحلیل علمی دقیق بی طرفانه ی منطقی گذاشته اند؟؟؟!!!