نماز بی ولای او


علی اکبر رائفی پور


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به سر دبیری بولتن نیوز در باره مقاله: /اهمیت تدریس مفاهیم روانشناسی، حقوق و علوم سیاسی برای تمامی دانشجویان در دانشگاه/ یکشنبه 05/10/1400
  ---
  چرا دین خدا و قرآن او نزد بولتن نیوز سرنوشت ساز به نظر نمی رسد؟؟؟!!!
  ---
  چرا بولتن نیوز در این مقاله ی مهم که در پرتو نظام دینی ج.ا.ا منتشر کرده است دین توحیدی خدا و شناختهای محکم و مفصل سرنوشت ساز فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی را که نادیده گرفتن آنها همه حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری بشر را تباه و نابود می سازد ؛ از قلم انداخته و به فراموشی سپرده است؟؟؟!!!
  آیا واقعا دین خرد گرای توحیدی خداوند حکیم و دانای مطلق و احکام و اعتقادهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی که میلیاردها بشر را در بر می گیرند هیچ نقش و تاثیر سرنوشت سازی در زندگی روز مره و سرنوشت بشر ندارند؟؟؟!!!
  آیا دین خداوند و قرآن او هرگز به هیچ تلاش علمی و تحلیل و کاوشگری خرد گرا برای زدایش من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل از آنها هیچ نیاز مبرمی ندارند؟؟؟!!!
  آیا این برخورد حذفی با دین خداوند و قرآن او خواسته یا ناخواسته دین خداوند و قرآن او را علم ستیز و خرد گریز جلوه نمی دهد؟؟؟!!!
  آیا اندیشمندان صاحب این جفا که علیه دین خداوند و قرآن او روا داشته شده است موضع حکیمانه ی رسا و گویا و سرشت نشین خداوند در قرآن نسبت به علم و عقل را بدور از گفته ها و نوشته های غیر منسجم با قرآن و عقل و با مدد جویی از احکام و اعتقادات محکم و مفصل خرد گرای تحریف نشده ی قرآن تا کنون عالمانه در پرتو فرهنگ تکامل یافته آموزنده قرآن به کاوش و تجزیه و تحلیل علمی دقیق بی طرفانه ی منطقی گذاشته اند؟؟؟!!!