خبری مهم که حاج قاسم به شهید ایرلو داده بود


علی ایرلو فرزند شهید حسن ایرلو:

قبل از اینکه پدرم به یمن برود، شهید سلیمانی نوید این شهادت را داده بودند و به مادرم گفتند اگر حاج حسن آقا به یمن بروند دیگر بر نمی‌گردند و شهید خواهند شد.


+ 
26

- 
0
ارسال در 1400/10/5 ساعت 16:57 2021-12-26 16:57:44
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر