سید مجید بنی فاطمه | به در بگو دیوار بشنوه


زمینه | به در بگو دیوار بشنوه

️مراسم عزاداری شب دوم فاطمیه۱۴۴۳
حاج سید مجید بنی فاطمه
️دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰
️حسینیه ریحانة‌الحسین (س)


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 00/10/22 ساعت 12:56

  دین شناسان و رسانه ها بدانند دور زدن حجتهای الهی هلاکت بار است
  ---
  تعلل یا خود داری پایگاه های رسانه ای در پخش روشنگریهای قرآنی و عقلی ؛ نشانگر عدم آگاهی این رسانه ها به شناختهای سرنوشت ساز و عدول ناپذیر فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآن است که خداوند برای تعیین چگونگی دین داری خدا پسندانه با وحی رسا و گویا و سرشت نشین و غیر قابل انکار خود که به پیامر اسلام در قرآن ارسال کرده به بشر ابلاغ نموده است.
  در یک جامعه دینی برای این که بشر دین داری و مذهب داری خود را خدا پسندانه با دوری از من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری دین زدای ضد قرآن و عقل انجام دهد باید او را به شناختهای غفلت ناپذیر فرهنگ الهی دین داری و مذهب داری قرآنی در برنامه های علمی سازمان یافته در همه سطوح آموزشی و متناسب با هر سطح و در همه ی رسانه ها همگانی ؛ همیشه آگاه ساخت .
  محروم ماندن بشر از آگاهی به اصول فرهنگ وحیانی الهی مذکور حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری او را تباه می کند و او را بعلت پذیرفتن داو طلبانه ی اسارت در دام من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل که ساخته و پرداخته ی مغرضان و جاهلان از همنوعان او است بحکم قرآن در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره ی زمر و در بسیاری از آیات محکم و مفصل هشدارهای قرآن بی تردید به عذاب ابدی گناهان کبیره ی نابخشودنی دچار می سازد.
  غفلت غیر قابل توجیه بشر از شناختهای سرنوشت ساز فرهنگ الهی دین داری و مذهب داری قرآنی ، با وجود قرآن کریم و ترجمه های آن در اختیار همگان ؛ هرگز قابل توجیه نیست ؛ زیرا خداوند با ابلاغ این شناختهای رسا و گویا و انکار ناپذیر در وحی خود به پیامبران و ابلاغ این شناختها به بشر حجت های خود را بر تمام بشر در زمینه ی چگونگی دین داری و مذهب داری به اتمام رسانده است.
  بنا بر آنچه که در نوشته ی فوق روشن گردید ؛ آگاه سازی پیوسته ی جوامع متدین به شناختهای وحی الهی دین داری و مذهب داری ؛ مهم ترین وظیفه ی پیامبر گونه همه ی مراجع دین شناس و مذهب شناس و همه مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری این جوامع بشری از گرفتار شدن در دام من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری دین زدای متضاد با وحی خرد گرای الهی است .
  کتمان حقایق آشکار و قابل درک شناختهای علمی خرد گرای فرهنگ وحیانی دین داری و مذهب داری قرآنی و محروم رها کردن بشر از آگاهی به این شناختها ، بحکم خداوند در قرآن در آیات 159 و 174 سوره بقره ؛ کتمان کنندگان این حقایق را به نفرین خداوند و نفرین مؤمنان وبه پیامدهای شوم ابدی این نفرین در دنیا و آخرت دچار می سازد.
  خداوند هیچ شفاعتی را در قیامت در حق کتمان کنندگان حقایق قرانی نمی پذیرد و این کتمان کنندگان از عذابهای الهی ابدی و پیامدهای شوم این کتمان رهایی نخواهند یافت.
  روی آوردن به مجملات غیر مفصل و غیر مشروح قرآن برای توجیه این کتمان ؛ دور زدن رسوایی است از هشدارهای قرآنی خداوند که بشر برای ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات خود بنام دین و مذهب یا با غفلت یا به عمد به کار می برد.
  چنین غفلتی با وجود حجتهای آشکار انکار ناپذیر الهی شناختهای قرآنی و ترجمه های این حجتها نزد همگان هرگز در حساب دقیق و بی خطای خداوند در روز قیامت توجیه پذیر نیست و هیچ توجیهی غفلت کنندگان را در روز حساب از عذاب ابدی نجات نخواهد داد .