بزرگترین ترس


علی اکبر رائفی‌پور

سخنرانی: امواج خاکستری


+ 
33

- 
0
ارسال در 1400/10/18 ساعت 12:08 2022-1-8 12:08:11
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 00/10/23 ساعت 13:17

  عزیزان سلام/ پنجشنبه23/10/1400
  ---
  هدف مندی در وجود همه ی آفریده ها یاد آوری می کند این جهان بی هدف و بی برنامه آفریده نشده است
  ---
  بشر با اندکی تامل در وجود با عظمت خود و در وجود آفریده های پیرامون درک می کند آفریدگار محال است این عظمت را بی هدف و بی برنامه دقیق بی نقص و بی ضوابط تنظبم کننده زندگی بهینه آفریده باشد.
  خداوند آفریدگار در وحی اصیل تحریف نشده ی خود به پیامبران بویژه در قرآن ؛ اصول فراهم سازی زندگی بهینه را آشکار و قابل درک و انکار ناپذیر با تبیین خوبیها و بدیهای سرشت پذیر با گفتاری گویا و رسا به بشر ابلاغ کرده است .
  خداوند عدل مطلق در گزینش میان خوبیها و بدیهای سرشتی ؛ بشر را در آیات محکم و مفصل قرآن آزاد گذاشته و پیامدانتخاب هر گزینه ای را آشکار و خرد پذیر به بشر گوشزد کرده است .
  خداوند در وحی اصیل خود ، که با اندیشه های ناقص بشر آلوده نشده است ، با بیان پیامدهای انتخاب هر گزینه ای که بشر برای خود می پذیرد حجت خرد پذیر خود را در این وحی بر بشر بگونه ای گریز ناپذیر به اتمام رسانده است .
  عقل و سرشت بشر به او حکم می کنند تنها انتخاب گزینه های وحیانی خوب اند که زمینه ی زندگی بهینه را در این دنیای زود گذر و زمینه ی زندگی جاودانه ی سعادت مند را در قیامت برای او فراهم می سازند.

 • مهمان 00/10/22 ساعت 12:48

  دین شناسان و رسانه ها بدانند دور زدن حجتهای الهی هلاکت بار است
  ---
  تعلل یا خود داری پایگاه های رسانه ای در پخش روشنگریهای قرآنی و عقلی ؛ نشانگر عدم آگاهی این رسانه ها به شناختهای سرنوشت ساز و عدول ناپذیر فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآن است که خداوند برای تعیین چگونگی دین داری خدا پسندانه با وحی رسا و گویا و سرشت نشین و غیر قابل انکار خود که به پیامر اسلام در قرآن ارسال کرده به بشر ابلاغ نموده است.
  در یک جامعه دینی برای این که بشر دین داری و مذهب داری خود را خدا پسندانه با دوری از من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری دین زدای ضد قرآن و عقل انجام دهد باید او را به شناختهای غفلت ناپذیر فرهنگ الهی دین داری و مذهب داری قرآنی در برنامه های علمی سازمان یافته در همه سطوح آموزشی و متناسب با هر سطح و در همه ی رسانه ها همگانی ؛ همیشه آگاه ساخت .
  محروم ماندن بشر از آگاهی به اصول فرهنگ وحیانی الهی مذکور حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری او را تباه می کند و او را بعلت پذیرفتن داو طلبانه ی اسارت در دام من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل که ساخته و پرداخته ی مغرضان و جاهلان از همنوعان او است بحکم قرآن در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره ی زمر و در بسیاری از آیات محکم و مفصل هشدارهای قرآن بی تردید به عذاب ابدی گناهان کبیره ی نابخشودنی دچار می سازد.
  غفلت غیر قابل توجیه بشر از شناختهای سرنوشت ساز فرهنگ الهی دین داری و مذهب داری قرآنی ، با وجود قرآن کریم و ترجمه های آن در اختیار همگان ؛ هرگز قابل توجیه نیست ؛ زیرا خداوند با ابلاغ این شناختهای رسا و گویا و انکار ناپذیر در وحی خود به پیامبران و ابلاغ این شناختها به بشر حجت های خود را بر تمام بشر در زمینه ی چگونگی دین داری و مذهب داری به اتمام رسانده است.
  بنا بر آنچه که در نوشته ی فوق روشن گردید ؛ آگاه سازی پیوسته ی جوامع متدین به شناختهای وحی الهی دین داری و مذهب داری ؛ مهم ترین وظیفه ی پیامبر گونه همه ی مراجع دین شناس و مذهب شناس و همه مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری این جوامع بشری از گرفتار شدن در دام من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری دین زدای متضاد با وحی خرد گرای الهی است .
  کتمان حقایق آشکار و قابل درک شناختهای علمی خرد گرای فرهنگ وحیانی دین داری و مذهب داری قرآنی و محروم رها کردن بشر از آگاهی به این شناختها ، بحکم خداوند در قرآن در آیات 159 و 174 سوره بقره ؛ کتمان کنندگان این حقایق را به نفرین خداوند و نفرین مؤمنان وبه پیامدهای شوم ابدی این نفرین در دنیا و آخرت دچار می سازد.
  خداوند هیچ شفاعتی را در قیامت در حق کتمان کنندگان حقایق قرانی نمی پذیرد و این کتمان کنندگان از عذابهای الهی ابدی و پیامدهای شوم این کتمان رهایی نخواهند یافت.
  روی آوردن به مجملات غیر مفصل و غیر مشروح قرآن برای توجیه این کتمان ؛ دور زدن رسوایی است از هشدارهای قرآنی خداوند که بشر برای ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات خود بنام دین و مذهب یا با غفلت یا به عمد به کار می برد.
  چنین غفلتی با وجود حجتهای آشکار انکار ناپذیر الهی شناختهای قرآنی و ترجمه های این حجتها نزد همگان هرگز در حساب دقیق و بی خطای خداوند در روز قیامت توجیه پذیر نیست و هیچ توجیهی غفلت کنندگان را در روز حساب از عذاب ابدی نجات نخواهد داد .

 • مهمان 00/10/20 ساعت 12:22

  اقای رائفی پور!!! با ادعاهای ضد قرآنی به کجا چنین شتابان؟!
  ---
  آقای رائفی پور!!! چرا با ترویج من در آوردیهای غیر قابل اثبات فرا طبیعی در باره توان خارق العاده ی امام زمان (عج) که قرآن وجود آن را نزد پیامبر خدا با نهایت صراحت انکار کرده است دین و مذهب را با سوگند ؛ من در آوردی پرور و خرافه گستر و مروج جعلیات جلوه می دهید؟؟؟!!!
  شما با دانش ناچیز خود و نادیده گرفتن اصول علمی نقل و روایت حدیث از پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت هرگز حق ندارید و نمی توانید اعتقادات ضد قرآنی را بنام دین و مذهب به اذهان مردم ، که به شناختهای قرآن هیچ آگاهی ندارند ، تزریق کنید.
  شما با کدام دلیل از محکمات قرآن و اصول استدلال عقلی مبارزه با انواع فساد و اصلاح کج رویهای جامعه را با بستن دروغهای ضد قرآنی شاخ و دم دار به اهل بیت پیامبر جایز دانسته و با نهایت جرئت و جسارت و بی پروایی این دروغها را در ملأ عام بنام مظلومان عترت پیامبر ترویج می کنید؟؟؟!!!
  مبارزه سازمان یافته با فساد و فحشا در جامعه تنها با قدرت اصول ضوابط و قوانین علمی کار آمد شفاف و ترسیخ علمی اعتقاد حیات بخش و سرنوشت ساز بودن اصول علمی دین و اخلاق و قانون در اذهان حاکمان و آحاد ملت امکان پذیر است.
  دروغ و جعل و ادعاهای اثبات ناپذیر ؛ وظیفه ی الهی اجرای درست چنین مبارزه ی خدا پسندانه ای را در جامعه ای که به شناختهای خرد گرای قرآن ناآگاه است بی تردید نا ممکن می سازد وفاسادان دنیا پرست را برای ادامه ی فساد و فحشا جری تر و گستاخ تر می کند و مردم را از چنین مبارزه ی اصول ستیز بیزار می کند و به فساد می کشاند.