خبری خوشحال کننده در مورد حمایت اُمید دانا از سرهنگ ارتش دکتر فرشاد فروزش


صحبت بسیار مهم اُمید دانا در مورد ریشه یابی فحاشی جبهه اپوزیسیون و حمایت امید دانا از سرهنگ ارتش دکتر فرشاد فروزش

لینک کانال آپارات سرهنگ ارتش دکتر فرشاد فروزش:
https://www.aparat.com/foroozesh


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • خیلی سطح توقع ملت رو پایین فرض کردین که فک میکنین همچین آدم مرتدی از سرمایه های این کشور حمایت کنه ما ذوق مرگ میشیییییییم!!!

  • بر اساس چند مشاهده شخصی از منافقین در اروپا هرگز تعدادشان از بیست بیشتر ندیدم. در یکی از انتخابات مردم برای رای دادن در یکی از سفارتخانه های ایران در اروپای شاید دو ساعت در صف بودند. در همین مدت هم حدود ده نفر منافق در سگوت کامل ب فاصله صد متری از سفارت کز کرده بودند و پرچمی هم داشتند.
    اما برعکس در همین اروپا در عاشورا حتی راه پیمائی هفت هزار نفره انجام می شود و اربعین هم.
    لذا نیاز استکه از سفرای ایران خواسته شود که تنها ب حضور در محل ماموریت اکتفا نکنند. گزارش از استخونبندی دولتها و احزاب و شناخت افراد و موسسات تاثیرگذار بر دولتها ، قوانین و مقررات حتی تجربیات آموزش ابتدائی و متوسطه... کشور محل خدمت ب وزارت امور خارجه گزارش دهند.
    در عین حال باید در امور کشور محل خدمت خود تاثیر داشته باشند و یکی هم همین مقابله با تهدیدها مثل جریان انگل ستان در انتخابات گذشته که باید در ابتدا پیش بینی میشد و تعدادی برای محافظت از مردم بصورت غیر رسمی از سوی سفارتخانه سازماندهی می شدند و حضور داشتند. در مرحله بعد باید سبیل اون دولت را دود می دادند ، البته با مراجعه ب دادگاه و مامورین مجری قوانین ، که چطور ب شهروند ما توهین و حتی حمله شده و شما دخالت نکردید و آن دولت را متهم ب سازماندهی ترور و ایجاد ترس هموطنان می کردند که نکردند.