برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۶ - خوش رویی با خانواده


میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی

● رفتار حاج قاسم با همسر و فرزندانش چگونه بود؟

از زبان حجت الاسلام راجی

همه قسمت ها:
https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر