رئیس بانک خودش شریکه!


وقتی حرف از وام گرفتن و شرایط سخت مدارک و ضامن میشه، یه عده میگن خب بانک باید خیالش از بازپرداخت اون وام راحت باشه، الکی که نمیشه بی‌حساب‌کتاب پول پرداخت کرد. اما چندوقت یه‌بار تو دوست و آشنا و دروهمسایه، یا حتی تلویزیون و دادگاه مفاسد اقتصادی میبینیم بعضیا هم هستن به سلیقه #رئیس_بانک ، وام‌های خیلی خیلی زیاد می‌گیرن بدون مدرک و ضامن! یا نهایتا با یه کپی شناسنامه!
.
رئیس محترم شعبه! نشد دیگه!
چجوریاس داستان شرایط و مدارک و اینا؟!+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر