محدود محبوب


علی اکبر رائفی پور


+ 
32

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 00/11/15 ساعت 14:14

  خانه از پای بست و یران است
  ---
  آقایان دین شناس !!! اصول شناختهای محکم و مفصل احکام واعتقادات حیات بخش و سرنوشت ساز دین قرانی خداوند را که به دستور خداوند حاکم و ناظر بر همه گفتارها و نوشته های دینی و مذهبی غیر قرآنی بشری هستند ؛ انبوه روز افزون من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری متضاد با قرآن و عقل دارند پیوسته ، با سکوت و مدارای مراجع دین شناسی ؛ در خود در می نوردند و مسخ و نابود می کنند ؛ ولی از شماها دین شناسان در این زمینه ی تباه کننده ی فراخ فرا گیر نطقی بر نمی خیزد؟؟؟!!!
  چرا شما دین شناسان این اصول را ، با پرهیز از آگاه سازی جوامع خود ، بی کاره رها کرده و تنها به جزئیات رفتار جوامع می پردازید؟؟؟!!!
  آیا شما دین شناسان تصور می کنید با این شیوه ی ناقص و بی حاصل خرد ستیز می توانید ناهنجاریهای جوامع بشری را اصلاح کنید و روی مسیر دینی هموار قرار دهید؟؟؟!!!
  چرا و با چه دلیل قاطع علمی قرآنی وعقلی اکثریت مراجع دین شناسی معروف و سایر سطوح دین شناسان از آگاه سازی بشر به این اصول محکم و مفصل وحیانی حیاتی سرنوشت ساز و به هشدارهای فراوان قرآن که با ترجمه به زبانهای مختلف در اختیار همگان است پرهیز می کنند و بیم دارند؟؟؟!!!
  چرا این مراجع ؛ توده های مردم متدین را به حال خود رها کرده اند که بدلبخواه خود با نادانی و غفلت هلاکت بار هرگونه می خواهند با انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات روز افزون بشری متضاد با قرآن و عقل دین داری و مذهب داری بنمایند و آب از آب تکان نخورد و این آقایان کم ترین خم به ابرو نیاورند؟؟؟!!!
  چرا از این فاجعه ی عظمی ، که بحکم خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر و آیات فراوان هشدارهای محکم و مفصل قرآن تمام رفتار نیکوی بشر را تباه می کند ؛ هیچ اثری بر وجود این آقایان دین شناس آشکار نمی گردد؟؟؟!!!
  چراین فاجعه عظمای هلاکت بار و جود این آقایان دین شناس را برای تلاش جدی هیشگی اصلاح بنیادین و پایدار و خدا پسندانه دین داری و مذهب داری جوامع خود مطابق با رهنمودهای محکم و مفصل قرآن بگونه ای سازمان یافته ی علمی مثبت وسازنده هرگز به پیش تکان نمی دهد؟؟؟!!!

 • بشر در این دنیای بی قرار به چی دل خوش کرده است؟!
  ---
  سخن از حقایق محسوس رفتار منطق گریز و دین ستیز زمام داراران بشر از بدو ظهور این آفریده ی عاقل تا کنون که بحکم قرآن از اراده ی آزاد روی این کره خاکی برخوردار است یک سخن واقع گرا است که در زندگی بشر در همه ی سر زمینها و در همه ی کشورها و در سایه ی همه ی نظامهای بشری ، با دین و بی دین ؛ روی این کره خاکی تجسم عینی دارد!!!
  هنوز بشر دمدمی مزاج از بدو تاریخ وجود خود تا کنون در این دنیای بی قرار با چشم بستن به حقایق وحی اصیل الهی و دل بستن به من در آوردیهای خرافه گستران که در تضاد با این وحی هستند ، بدون داشتن هیچ دلیل اثبات پذیر ؛ بی هیچ حاصلی به رؤیای رسیدن به آرمان شهر که هرگز تحقق نخواهد یافت دل خوش کرده است .
  تنها جایگزین عملی خرد گرای این رؤیا ؛ پایبند شدن بشر به احکام و اعتقادات شناختهای سرنوشت ساز تحریف نشده ی وحی اصیل و بی خدشه ی خداوند به پیامبران الهی است ، که با بیان همه ی خوبیها و بدیها و بیان پیامدیهای گزینش خوب و بد ؛ بشر را در انتخاب آزاد گذاشته تا با عقل و اراده ی آزاد خود هر یک از گزینه های خوب و بد را که اراده می کند برگزیند ولی بی تردید پاداش یا مجازات پیامدهای طبیعی گزینش خود را پیش از مرگ و پس از مرگ ناگزیر دریافت خواهد کرد.

 • بزرگ ترین ظلم در حق مکتب تشیع چیست؟!
  ---
  بزرگ ترین ظلم به مکتب اهل بیت مطهر پیامبر اسلام معرفی این مکتب در کلاف سر درگم انبوهی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشري روز افزون متضاد با شناختهای توحیدی فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی است که متاسفانه اکثریت مراجع دین منتسب به مذهب تشیع درمقابل این وضعیت فاجعه بار بجای روشنگری و آشکار کردن حقایق این شناختها سکوت مرموزی را برگزیده اند
  مراجع با بی تفاوتی مطلق اکثریت پیروان مذهب را در گمراهی و کج روی دین زدا که بنام دین و مذهب رواج یافته اند رها کرده اند .
  این مراجع حتی از یک کلمه ی اعتراض و هشدار و از روشنگری لازم در باره ی این ضد ارزشها که حیثیت مذهب را لوث کرده دریغ می کنند.
  مراجع دین با دوری از مردم آنان را در دین داری و مذهب داری ، بی ضابطه و بی هیچ برنامه ی سازمان یافته ی علمی اصولی خرد گرا ، در جهل و انحرافهای شیطانی به حال خود رها کرده اند.
  رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری روز افزون در مذهب تشیع ؛ جهان اسلام را از این مذهب مظلوم که بازیچه آز و دنیا پرستی دین فروشان شده سخت بیزار ساخته است .

 • عصاره سخن:
  - محبوب مجازی را اصیل نکنیم.
  - چیزی هم نداشته باش که مردم آه بکشند.
  - تو برای بهشت آفریده شده ای.
  * نتیجه * یاد بگیریم که برای چیزی آه نکشیم . هم خودمون راحت می شیم و هم لذت حرام
  برتر بودن را از خودنما می گیریم.