زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۱۶


فیلم کامل قسمت شانزدهم؛ نیایش

تجربه‌گر: آقای ایلگار جعفر اف، از کشور آذربایجان

پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰
بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد

شبکه چهار سیما


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • برای ایمان به عظمت جهان شمول آشکار خداند به حکایتهای بشری غیر قابل اثبات نیازی نیست
    ---
    بشر اگر به شناختهای محکم و مفصل و خرد گرا و انکار ناپذیر فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی ، به دور از آلاینده های بشری غیر قرآنی آگاه نشود و به این شناختها با دید عقل ایمان میاورد ؛ صحنه های ادعایی که از وقایع پس از مرگ حکایت می کنند نمی توانند او را به دین باوری و به این به خداوند و عظمت او وادار سازند .
    خداوند یگانه ذات اقدس حکیم و دانای مطلق جهان آفرینش آنچه را که برای بشر برای آگاهی به وقایع پس از مرگ و قیامت لازم است در قرآن با مثالهای عقلی انکار ناپذیر بگونه ای قابل اثبات فاش ساخته است .
    اگر نزد بشر دید بصیرت خرد گرا برای ایمان به عظمت آشکار جهان شمول خداوند و جود داشته باشد ؛ بشر هرگز برای ایمان جدی وصادق به حکایتهای غیر قابل اثبات هم نوعان خود هیچ نیازی نخواهد داشت .