گر از حالی که داریم ، خون بگرییم، باز کم است ، الهی العفو


(لطفا کلیپ رو تا اخر ببینید.)

مرجع:
www.instagram.com/heyat_tebyan


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به برخی از رسانه های همگانی کشور/ یکشنبه 04/02/1401
  ---
  مسئول حفظ و مصونیت بخشی به دین داری و مذهب داری متدینان در مقابل تباهی کیست؟؟؟!!!
  ---
  شبهای قدر گذشتند و می گذرند و سالهای عمر توده های متدینان گذشتند و می گذرند ولی اصرار صدا و سیمای کشور و مداحان و واعظان و سایر خطبای منبر و شاعران بر سهیم ساختن بندگان در ویژگیهای فرا طبیعی منحصر به یگانه ذات اقدس دانا و توانای مطلق خداوند جهان هستی در دعاها و نیایشها و در سایر مراسم و شعایر دینی و مذهبی هنوز از حاصل عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری این متدینان بحکم هشدارهای قرآن قربانی می گیرد و همه ی دین داری و مذهب داری توده های متدین را بحکم شناختها و هشدارهای محکم و مفصل فراوان قرآن تباه می کند!!!
  شگفتا که هیچ مرجع دین شناس و هیچ مسئولی در سایه حکومت منتسب به دین در نظام دینی ج.ا.ا در مقابل انکار و کتمان این شناختها و هشدارها ؛ خم به ابرو نمی آورد و با سکوت مطلق خود از آگاه سازی این متدینان به شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی خود داری می ورزد!!!
  آیا براستی این آگاه سازی دینی و مذهبی لازم حیاتی سرنوشت ساز کلا جزو وظایف اولیه این مراجع و مسئولان نیستً که با سکوت خود به این تباهی پیوسته دامن می زنند و عاقبت شوم و ابدی وزر و بال اخروی نابود کننده ی آن را داو طلبانه به جان می خرند؟؟؟!!!