آیا نان سهمیه‌بندی می‌شود؟


یکی دیگر از دلایل گران شدن نان به روایت معاون وزیر اقتصاد /برخی نان زیاد میخرند و خوراک دام می‌کنند!!

آیا نان سهمیه‌بندی می‌شود؟

سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد:
▫️سهمیه‌بندی و محدودیت «جدی» برای خرید نان نداریم ولی اجازه داده نمی‌شود از این ساز و کار سوء استفاده شود مثلا نان زیاد بخرند و خوراک دام کنند.


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به خوشبینان سرگردان در تنگناهای جانکاه ملت/ شنبه 24/02/1401
  ---
  چرا دولت از حل معضل جانگاه سقوط ارزش پول ملی گریزان است؟؟؟!!!
  ---
  اگر دولت به حل موضوع جانکاه ملت که به حضیض فرستادن ارزش پول ملی و قربانی کردن آن بپای دلار کثیف آمریکا است با صداقت و صراحت نپردازد و این امر حیاتی را رسیدگی و بنفع ملت حل نکند ؛ همه ی حرف و حدیثهای سر گرم کننده ی دیگر با وجود ثروتهای بی کران خدا داده ی ملی در کشور ؛ همه کشک و دروغ اند و پشیزی ارزش ندارند و هیچ عاقلی با دامن زدن دولت به گرانیها و تنگناهای فلج کننده این حرفها را باور نمی کند!!!

 • صدقه نمی خواهیم ؛ ارزش پول ملی را از اسارت دلار کثیف آمریکا رهایی بخشید
  ---
  این بنده ناتوان علی رغم محدودیتهای مالی رنج آفرین به هیچ صدقه ای بنام یارانه هرگز دل نبسته است .
  اگر دولت در ادعای مردمی بودن خود راست می گوید پشتوانه ارزش پول ملی را از اسارت عزت ستیز دلار کثیف آمریکا برهاید و داراییها و ثروتهای بی شمار نیرومند خدا داده ی ملی ایران را که ثروتمند ترین کشور خاورمیانه است پشتوانه ارزش پول ملی قرار دهد .
  مردمی بودن دولت را تنها با اقدام عزتمندانه خروج از اسارت دلار کثیف آمریکا می توان باور کرد .
  تا قیامت بی وقفه و بی خستگی تکرار می کنم ؛ دولت تنها با اقدام شرافتمندنه رهایی ارزش پول ملی از اسارت خفت بار دلار کثیف آمریکا می تواند ثابت کند واقعا مردمی است و عزتمندی ملت را می خواهد و همیشه آشکار و پیوسته و بی وقفه با به گار گیری همه ابزارهای کار آمد قانونی موجود در دست رس در کشور و خارج از کشور تلاش می کند تامین و تضمین سریع این عزت ملی خدا پسندانه را بر همه چیز اولویت و برتری بخشد .

 • صدقه نمی خواهیم ؛ ارزش پول ملی را از اسارت دلار کثیف آمریکا رهایی بخشید
  ---
  این بنده ناتوان علی رغم محدودیتهای مالی رنج آفرین به هیچ صدقه ای بنام یارانه هرگز دل نبسته است .
  اگر دولت در ادعای مردمی بودن خود راست می گوید پشتوانه ارزش پول ملی را از اسارت عزت ستیز دلار کثیف آمریکا برهاید و داراییها و ثروتهای بی شمار نیرومند خدا داده ی ملی ایران را که ثروتمند ترین کشور خاورمیانه است پشتوانه ارزش پول ملی قرار دهد .
  مردمی بودن دولت را تنها با اقدام عزتمندانه خروج از اسارت دلار کثیف آمریکا می توان باور کرد .
  تا قیامت بی وقفه و بی خستگی تکرار می کنم ؛ دولت تنها با اقدام شرافتمندنه رهایی ارزش پول ملی از اسارت خفت بار دلار کثیف آمریکا می تواند ثابت کند واقعا مردمی است و عزتمندی ملت را می خواهد و همیشه آشکار و پیوسته و بی وقفه با به گار گیری همه ابزارهای کار آمد قانونی موجود در دست رس در کشور و خارج از کشور تلاش می کند تامین و تضمین سریع این عزت ملی خدا پسندانه را بر همه چیز اولویت و برتری بخشد .

 • آقای ابراهیم رئیسی بداند ملت کدام دولت را خدا پسندانه و مردمی می داند
  ---
  آقای ابراهیم رئیسی ؛ رئیس جمهور محترم ج.ا.ا نیک توجه کند که ملت ایران ثروتمند اسلامی تنها دولتی را مردمی می داند که :
  - عزت ملت و ارزش پول ملی ایران ثروتمند را قربانی دلار کثیف آمریکا و قربانی تزهای انسان ستیز مکتب ضد بشری سرمایه داری غرب دنیا پرست نکند
  - ملت ایران ثروتمند را با پیوسته منت گذاشتن به پرداخت یارانه ؛ دم به دم صدقه خور و خوار نکند
  - پشتوانه ارزش پول ملی را از دلار کثیف آمریکا به نیرومند ترین عامل اقتصادی ثروتهای بی شمار خدا داده ی ملی عالمانه تبدیل کند
  - به حق مسلم مالکیت قرآنی ملت بر ثروتهای ملی کشور خود اعتراف کند
  - با تلاش عالمانه و برنامه های عدالت محور سازمان یافته و ضابطه مند و با رویکرد به اقتصاد مقاومتی خود کفا ؛ بساط ننگین و ذلت بار گرانیها و تنگناهای اقتصادی روز افزون بی توجیه را از سفره ملت ثروتمند ایران تا ابد بر چیند
  - اعتراف کند که با اراده وکمک خداوند دانای مطلق حق و داد ؛ فداکاریهای ملت تنها عامل بی بدیل حفظ و بقاو پیشرفت و پویایی کشور و نظام است
  - صادقانه تلاش کند ملت و کشور را محض رضای خدا از گرداب هلاکت بار و دین زدای چیره شدن اسارت خرافات و جعلیات روز افزون بشری ضد قرآن و عقل که داراییهای کشور و ملت و بیت المال را بی هیج بازده مثبت و سازنده هدر می دهند و به تاراج می برند و با دین زدایی موجبات نفرین و خشم خداوند را فراهم می سازند برای همیشه رهایی بخشد
  - آقای رئیسی بداند با نبود تلاش برای تحقق اهداف خدا پسندانه و نجات بخش و عدالت محور فوق هیچ دولت و نظامی با هیچ توجیهی حق ندارد ادعای مردمی بودن را سر بدهد و به رخ ملت بکشد .

 • با برداشت ملت از نوشته ی زیر کدام دولت مردمی است؟؟؟!!!
  ---
  دولتی که اقتصاد دانان آن دانش و عزم واراده ی رهایی بخشیدن ارزش پول ملی از اسارت دلار را ندارند و نمی خواهند یا نمی دانند چگونه ثروتهای بی شمار خدا داده ی قدرتمند ملی را بجای دلار پشتوانه ی پولی ملی قرار دهند و نتوانند یا نمی خواهند سرمایه داران زالو صفت دشمن ملت را قاطعانه و ضابطه مند مهار و ریشه کن کنند ؛ درحقیقت دولتی است خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته پیرو خواستهای صهیونیسم و استکبار که خود را در لفافه های پر زرق و برقه مردمی عرضه می کند .
  اینگونه دولت عدالت ستیز دشمن اقتصاد عدالت محور و خود کفای اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد دانان آن با انکار حقوق ملت در ثروتهای ملی که صاحب اصلی آن است هر روز با نیرنگ بازی قیمتهای نیازهای ضروری و حیاتی مردم را با دلار پرستی بالا می برند و سرمایه داران از خدا بی خبر بی درد و مزدور دشمنان بیگانه را به جان ملت بی پناه می اندازند برای کشور و نظام و دین بجز بدنامی و نفرت آفرینی هیچ بازده دیگری نمی تواند داشته باشد .
  این اقتصاد دانان دلار گرا با رفتارهای پر از خطا و با تزهای اقتصاد غربی انسان ستیز خود بجای دشمنان بیگانه خود بنیابت از صهیونیسم و استکبار زمینه ساز نابودی اصول انسانی و ارزشهای الهی بشر دوستانه و ستم ستیز انقلاب و نظام اسلامی خواهند بود و دیر یا زود همه ی دستاوردهای ارزشمند انقلاب را به فرو پاشی سوق خواهند داد.