به نفع مردم


یکی از راه های کمک به اقتصادمون، اصلاح نظام پرداخت یارانه ای است...


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر