پزشک مَحرمه ؟!


پخش آیتم‌های «احکام به زبان ساده» از شبکه ٣ سیما


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تا کی رسانه های همگانی کشور باید بنفع دشمنان دین و مذهب رفتار کنند؟!
  ---
  کم نیستند رسانه های همگانی مجاز در کشور ما که در خدمت به دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دشمنان دبن توحیدی خدا و دشمنان مذهب قرآن گرای تشیع علوی که سوگند یاد کرده اند برای خرسندی صهیونیسم و استکبار جهانی همه ی روشنگریها قرانی و عقلی را که خرافه گستران شیاد را رسوا می سازند ؛ پیوسته در نطفه خفه و نابود کنند .
  این رسانه ها ملت متدین ایران را از آگاهی به حقایق ناب قرآنی دین و مذهب محروم می سازند واین ملت محروم از این حقابق را با بهره جویی شیطانی از سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی و مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور همواره به گمراهی و کج روی و راه جهنمی شیطان پلید سوق می دهند .
  این سکوت و بی تفاوتی که نسبت به هتک حرمت ارزشهای شناختهای محکم و مفصل هدایت گر فرهنگ دین دین داری و مذهب داری قرآنی از راه ترویج روز مره ی خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل در سایه ی کشوری که به دینی بودن خود افتخار می کند با هدر دادن پیوسته ی مبالغ شمار ناپذیر بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت دین و مذهب و جامعه با اصراری جنون آمیز انجام می گیرد ؛ هیچ توجیه شرعی و قانونی و عرفی نمی تواند داشته باشد و حیثیت و اصالت دینی انتساب این کشور به دین و مذهب را زیر سئوال می برد و نابود می کند .

 • تا کی رسانه های همگانی کشور باید بنفع دشمنان دین و مذهب رفتار کنند؟!
  ---
  کم نیستند رسانه های همگانی مجاز در کشور ما که در خدمت به دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دشمنان دبن توحیدی خدا و دشمنان مذهب قرآن گرای تشیع علوی که سوگند یاد کرده اند برای خرسندی صهیونیسم و استکبار جهانی همه ی روشنگریها قرانی و عقلی را که خرافه گستران شیاد را رسوا می سازند ؛ پیوسته در نطفه خفه و نابود کنند .
  این رسانه ها ملت متدین ایران را از آگاهی به حقایق ناب قرآنی دین و مذهب محروم می سازند واین ملت محروم از این حقابق را با بهره جویی شیطانی از سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی و مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور همواره به گمراهی و کج روی و راه جهنمی شیطان پلید سوق می دهند .
  این سکوت و بی تفاوتی که نسبت به هتک حرمت ارزشهای شناختهای محکم و مفصل هدایت گر فرهنگ دین دین داری و مذهب داری قرآنی از راه ترویج روز مره ی خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل در سایه ی کشوری که به دینی بودن خود افتخار می کند با هدر دادن پیوسته ی مبالغ شمار ناپذیر بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت دین و مذهب و جامعه با اصراری جنون آمیز انجام می گیرد ؛ هیچ توجیه شرعی و قانونی و عرفی نمی تواند داشته باشد و حیثیت و اصالت دینی انتساب این کشور به دین و مذهب را زیر سئوال می برد و نابود می کند .

 • عوامل اساسی حریم شکنی ارزشهای دین ومذهب را بشناسید
  ---
  تنها عوامل اساسی توهین به دین و مذهب و به پیامبر اکرم و اهل بیت مظلوم آن حضرت و عوامل حریم شکنی علیه ارزشهای اصیل قرآنی دین و مذهب ؛ کاسبان دین و مذهب فروش و نادانان و مغرضان اصرار ورز بر ترویج خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن هستند که دین توحیدی خداوند و مکتب قرآن گرای مذهب تشیع ناب علوی را قربانی منافع خود در خدمت به اهداف پلید دشمنان چپاول گر بیکانه می کنند و سرنوشت امت اسلامی را محض رضای شیطان پلیدآگاهانه و بی پروا قربانی پیامدهای شوم خانمان بر افکن تفرقه افکنیها و فتنه بر انگیزیها و نیرنگهای این دشمنان قسم خورده ی شیطان پرست می سازند .
  سکوت همیشگی اکثریت مراجع ومتولیان آموزش و تبلیغ دین مذهب در مقابل توطئه ی شیطانی پلید تحریف دین و مذهب وخودداری آنان از روشنگریهای لازم با حقایق قرآنی شناختهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه هیج دلیل قرآنی و عقلی ندارد ؛ بلکه در تضادآشکار باهمه شواهد و دلایل و هشدارهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه است .
  این سکوت بحکم خداوند در قرآن ؛ مسئولان خط مقدم جبهه ی مصون سازی دین و مذهب از تحریف و کج روی را بی تردید در گناه کبیره ی توطئه ی تحریف و مجازات بخشش ناپذیر سخت و ابدی این گناه درقیامت ، که هرگز جای توبه و اظهار پشیمانی نیست ، سهیم می سازد .

 • چرا مراجع دین در مقابل رواج انحرافهای دین زدا خود را انتقاد ناپذیر می بینند؟!
  ---
  با چه توجيه خدا پسندانه ی شرعی عقلی مراجع و متولیان آموزش وتبلیغ دین در کشور ما سالها است در مقابل نظرها و انتقادهای مستدل و مستند قرآنی و عقلی که در رسانه های همگانی در باره ی طرز دین آموزی آنان به آنان همیشه گوشزد می شوند ؛ بجز پیشه کردن سکوت مطلق و اصرار بر بی توجهی گناه آفرین نسبت به این انتقادها و بجز رها کردن تودهای متدین در گرداب دین زدای هلاکت بار گمراهی و انحرافهای دینی و مذهبی متضاد با حقایق محکم و مفصل قرآن که پیامد شوم رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات شرک آفرین بشری میان متدینان هستند و بنام پیامبر واهل بیت مظلوم آن حضرت جاهلانه یا مغرضانه با دروغ و تزویر بگونه ای روز افزون گسترش می یابند و اصالت الهی دین و مذهب را نابود می کنند ؛ چیز دیگری را پیشه خود نکرده و به وظیفه ی خطیر روشنگری عقلی و قرآنی مستدل و مستند خدا پسندانه که می باید همیشگی باشد کلا بی تفاوت اند ؛ گو این که خداوند هیچ مسئولیت و تعهدی را در این زمینه هرگز به دوش آنان نگذاشته و هیچ هشداری را نسبت به گریز از این وظیفه خطیر ؛ در قرآن به آنان گوشزد نکرده است .

 • قرآن شناسان ؛ هدف تکرارهای سر تا سر قرآن را چه می دانند؟!
  ---
  قرأن شناسان با تدبر علمی در موضوعات داستانهای مکرر پیامبران اولی العزم و چند پیامبر دیگر در قرآن پاسخ دهند چرا ، و با چه هدف دینی عقلی ، و دقیقا با چه موضوعاتی خداوند این داستانها را در سر تا سر قرآن تکرار می کند؟!

 • باکدام دلیل قطعی تصورات را یک اصل برای استنباط احکام و ابتکار اعتقادت دینی و مذهبی می دانیم؟!
  ---
  - چیره شدن طغیان حکومت تصورات ذهنی که به مرحله ی تصدیق منطقی نرسیده اند بر استنباط احکام و اعتقادات بنام دین ومذهب نزد توده های متدین منتسب به مذهب تشیع
  - و ابتکار مراسم و مناسک و شعایر خارج از قرآن در تضاد با آیات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی
  - و با نادیده گرفتن ملاک و معیارها و هشدار و نویدها و حد و مرزهای محکم و مفصل این شناختها در این ابتکارهای بشری اثبات ناپذیر
  - با چشم بستن به روی اصول متعارف فقهی شرعی استنباط
  - و سکوت و تشویق توجیه ناپذیر مراجع دین به روی فجایع هلاکت بار ؛ همیشه در جهان تشیع بی داد می کند
  - این رویه ی ضد قرانی بحکم خداوند در هشدارهای فراوان قرآن ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری توده های متدین را همیشه تباه می کند
  - این رویه متضاد بامحکمات قرآن دین داری و مذهب داری این توده ها را بعلت غفلت از هشدارهای قرآن به گناهان کبیره ی نابخشودنی و به عذاب ابدی الهی در قیامت که جای هیچ جبران و توبه و اظهار پشیمانی نیست دچار می سازد
  - توجیه ناپذیر تر از همه ی این گناهان کبیره ی فاجعه بار بخشش ناپذیر ؛ رواج همیشگی این گناهان در ایران در سایه ی حکومتی است که با افتخار می گوید این کشور را بنام اسلام مدیریت می کند!!!