شرایط غسل چیه ؟


پخش آیتم‌های «احکام به زبان ساده» از شبکه ٣ سیما


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • هشدارهای الهی که بشر گنهکار جدی نمی گیرد و نابود می شود
  ---
  آیا تا کنون هیچ به ذهن ما خطور کرده که این افت و خیزها در مرگ و میر کرونایی امکان دارد گوشزد این حقیقت قرآنی باشند که اگر از گناهان بزرگ فاجعه آفرین نا بخشودنی توبه همیشگی نکنیم بی تردید بر مبنای هشدارهای خداوند در قرآن ؛ وباهای نابود کننده و سایر بلایای زمینی و آسمانی با قدرتی بیشتر ؛ همه گیر خواهند شد و نسل بشر گنهکار و خاموشان در مقابل گناه را نابود خواهند کرد .

 • عظمت و تعظیم منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند تقسیم پذیر نیستند
  ---
  خداوند در سر تا سر قرآن ؛ بشر حتی پیامبران را از گرفتار شدن به سهیم سازی آفریدگان درعظمت طبیعی و فرا طبیعی آفرینش جهان شمول یگانه ذات اقدس الهی و در تعظیم خدا گونه حتی مقرب ترین آفریدگان به خداوند با دلایل آشکار و انکار ناپذیر در هشدارهای محکم و مفصل وحی اصیل خودهمیشه پرهیز داده است .
  خداوند در این هشدارها حتی به پیامبران تاکید می کند که سهیم سازی بندگان در این عظمت و تعظیم گناه وظلمی است بزرگ و نابخشودنی و زمینه ساز تباهی حاصل عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری آنان خواهد شد .
  دانش ناچیز بشر به او حق و اجازه نمی دهد که بجای خداوند برای دین ومذهب با انبوهی از من در آوردیها وجعلیات متضاد با قرآن و عقل از ساخته پرداخته های ذهن ناتوان خود ؛ مراسم و مناسک و شعایر ابتکار کند و به این ابتکارها تقدس بخشد و خود و همنوعان خود را با هزینه های کلان روزمره ی بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشبرد دین و مذهب و جامعه به انجام و پایبندی به این ابتکارهای پوچ وادار سازد!!!
  چنین هزینه های هدر رفته ی متضاد با اهداف الهی در وحی اصیل خداوند به پیامبران که آخرین آن قرآن کریم است هیچ نشانه ی محکم و مفصل و هیچ تایدی ندارند .
  این گونه هزینه های بی بازده که هیچ دلیل مستحکم قرآنی و عقلی ندارند در قرآن کریم اسراف و تبذیر نامیده شده و نزد خداوند ؛ منفور اند و عاملان آنها برادران شیاطین نامیده شده اند .
  توده های متدین وفا دار به دین و مذهب بعلت سکوت و خود داری مراجع و متولیایان آموزش دین و مذهب از افشای حقایق هشدارهای قران و خود دار آنان از اقدام به روشنگری قرآنی و عقلی پیرامون خطر من در آوردیها و جعلیات ؛ در گرداب هلاکت بار این ساخته و پرداخته های ذهن ناقص بشر گرفتار شده اند .
  بشر اگر وحی اصیل الهی را راهنمای خدا پسمدانه دین داری و مذهب داری خود قرار ندهد و به رهنمودهای رسا و گویا و سرشت نشین شناختهای قرآنی گوش جان فرا ندهد خود را بی هیچ یار و یاور و بی هیچ دستگیر نجات بخش در این گرداب هلاکت بار غرق خواهد کرد و بحکم خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف در قیامت با گروه زیانکار ترینها محشور خواهد شد .

 • تا کی رسانه های همگانی کشور باید بنفع دشمنان دین و مذهب رفتار کنند؟!
  ---
  کم نیستند رسانه های همگانی مجاز در کشور ما که در خدمت به دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دشمنان دبن توحیدی خدا و دشمنان مذهب قرآن گرای تشیع علوی که سوگند یاد کرده اند برای خرسندی صهیونیسم و استکبار جهانی همه ی روشنگریها قرانی و عقلی را که خرافه گستران شیاد را رسوا می سازند ؛ پیوسته در نطفه خفه و نابود کنند .
  این رسانه ها ملت متدین ایران را از آگاهی به حقایق ناب قرآنی دین و مذهب محروم می سازند واین ملت محروم از این حقابق را با بهره جویی شیطانی از سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی و مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور همواره به گمراهی و کج روی و راه جهنمی شیطان پلید سوق می دهند .
  این سکوت و بی تفاوتی که نسبت به هتک حرمت ارزشهای شناختهای محکم و مفصل هدایت گر فرهنگ دین دین داری و مذهب داری قرآنی از راه ترویج روز مره ی خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل در سایه ی کشوری که به دینی بودن خود افتخار می کند با هدر دادن پیوسته ی مبالغ شمار ناپذیر بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت دین و مذهب و جامعه با اصراری جنون آمیز انجام می گیرد ؛ هیچ توجیه شرعی و قانونی و عرفی نمی تواند داشته باشد و حیثیت و اصالت دینی انتساب این کشور به دین و مذهب را زیر سئوال می برد و نابود می کند .

 • عوامل اساسی حریم شکنی ارزشهای دین ومذهب را بشناسید
  ---
  تنها عوامل اساسی توهین به دین و مذهب و به پیامبر اکرم و اهل بیت مظلوم آن حضرت و عوامل حریم شکنی علیه ارزشهای اصیل قرآنی دین و مذهب ؛ کاسبان دین و مذهب فروش و نادانان و مغرضان اصرار ورز بر ترویج خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن هستند که دین توحیدی خداوند و مکتب قرآن گرای مذهب تشیع ناب علوی را قربانی منافع خود در خدمت به اهداف پلید دشمنان چپاول گر بیکانه می کنند و سرنوشت امت اسلامی را محض رضای شیطان پلیدآگاهانه و بی پروا قربانی پیامدهای شوم خانمان بر افکن تفرقه افکنیها و فتنه بر انگیزیها و نیرنگهای این دشمنان قسم خورده ی شیطان پرست می سازند .
  سکوت همیشگی اکثریت مراجع ومتولیان آموزش و تبلیغ دین مذهب در مقابل توطئه ی شیطانی پلید تحریف دین و مذهب وخودداری آنان از روشنگریهای لازم با حقایق قرآنی شناختهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه هیج دلیل قرآنی و عقلی ندارد ؛ بلکه در تضادآشکار باهمه شواهد و دلایل و هشدارهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه است .
  این سکوت بحکم خداوند در قرآن ؛ مسئولان خط مقدم جبهه ی مصون سازی دین و مذهب از تحریف و کج روی را بی تردید در گناه کبیره ی توطئه ی تحریف و مجازات بخشش ناپذیر سخت و ابدی این گناه درقیامت ، که هرگز جای توبه و اظهار پشیمانی نیست ، سهیم می سازد .

 • چرا مراجع دین در مقابل رواج انحرافهای دین زدا خود را انتقاد ناپذیر می بینند؟!
  ---
  با چه توجيه خدا پسندانه ی شرعی عقلی مراجع و متولیان آموزش وتبلیغ دین در کشور ما سالها است در مقابل نظرها و انتقادهای مستدل و مستند قرآنی و عقلی که در رسانه های همگانی در باره ی طرز دین آموزی آنان به آنان همیشه گوشزد می شوند ؛ بجز پیشه کردن سکوت مطلق و اصرار بر بی توجهی گناه آفرین نسبت به این انتقادها و بجز رها کردن تودهای متدین در گرداب دین زدای هلاکت بار گمراهی و انحرافهای دینی و مذهبی متضاد با حقایق محکم و مفصل قرآن که پیامد شوم رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات شرک آفرین بشری میان متدینان هستند و بنام پیامبر واهل بیت مظلوم آن حضرت جاهلانه یا مغرضانه با دروغ و تزویر بگونه ای روز افزون گسترش می یابند و اصالت الهی دین و مذهب را نابود می کنند ؛ چیز دیگری را پیشه خود نکرده و به وظیفه ی خطیر روشنگری عقلی و قرآنی مستدل و مستند خدا پسندانه که می باید همیشگی باشد کلا بی تفاوت اند ؛ گو این که خداوند هیچ مسئولیت و تعهدی را در این زمینه هرگز به دوش آنان نگذاشته و هیچ هشداری را نسبت به گریز از این وظیفه خطیر ؛ در قرآن به آنان گوشزد نکرده است .

 • قرآن شناسان ؛ هدف تکرارهای سر تا سر قرآن را چه می دانند؟!
  ---
  قرأن شناسان با تدبر علمی در موضوعات داستانهای مکرر پیامبران اولی العزم و چند پیامبر دیگر در قرآن پاسخ دهند چرا ، و با چه هدف دینی عقلی ، و دقیقا با چه موضوعاتی خداوند این داستانها را در سر تا سر قرآن تکرار می کند؟!

 • تا کی صدا و سیما ج.ا.ا اصرار دارد اصالت دینی – توحیدی نظام را زیر سئوال ببرد؟؟؟!!!
  ---
  تا کی باید دعای شرک آلود موسوم به دعای فرج که با جعل و دروغ ؛ ظالمانه به صاحب الزمان نسبت داده می شود با اصرار و گستاخی ؛ در جنگ پیوسته ی آشکار علیه محکمات قرآن از صدا و سیمای ج.ا.ا پخش گردد و آب از تکان نخورد و پیوسته با این اصرار غرض آلود شیطان پسند رسوا بر پخش این دعای جعلی دروغ ؛ اصالت دینی و توحیدی نظام ج.ا.ا زیر سئوال برود و در جهان اسلام ، بنفع صهیونیسم و استکبار ، برای نظام ج.ا.ا بدنامی ونفرت ایجاد کند؟؟؟!!!
  آیا دستگاه های نظارت دینی نظام ج.ا.ا ، که باید نسبت به حفظ حیثیت دینی این نظام احساس مسئولیت کنند ، تاکنون هیچ پیگیری عالمانه ای را انجام داده اند تا دریابند در پس این اصرار و اصرار بر پخش پیوسته ی انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیاتی که آشکار ضد محکمات قرآن و عقل اند در صدا و سیمای ج.ا.ا چه دستهای شیطان پرست مزدور پلید نهفته است؟؟؟!!!
  نقش مراجع دین در مقابل این اصرار بر دشمنی آشکار علیه محکمات قرآن و عقل چیست؟؟؟!!!

 • باکدام دلیل قطعی تصورات را یک اصل برای استنباط احکام و ابتکار اعتقادت دینی و مذهبی می دانیم؟!
  ---
  - چیره شدن طغیان حکومت تصورات ذهنی که به مرحله ی تصدیق منطقی نرسیده اند بر استنباط احکام و اعتقادات بنام دین ومذهب نزد توده های متدین منتسب به مذهب تشیع
  - و ابتکار مراسم و مناسک و شعایر خارج از قرآن در تضاد با آیات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی
  - و با نادیده گرفتن ملاک و معیارها و هشدار و نویدها و حد و مرزهای محکم و مفصل این شناختها در این ابتکارهای بشری اثبات ناپذیر
  - با چشم بستن به روی اصول متعارف فقهی شرعی استنباط
  - و سکوت و تشویق توجیه ناپذیر مراجع دین به روی فجایع هلاکت بار ؛ همیشه در جهان تشیع بی داد می کند
  - این رویه ی ضد قرانی بحکم خداوند در هشدارهای فراوان قرآن ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری توده های متدین را همیشه تباه می کند
  - این رویه متضاد بامحکمات قرآن دین داری و مذهب داری این توده ها را بعلت غفلت از هشدارهای قرآن به گناهان کبیره ی نابخشودنی و به عذاب ابدی الهی در قیامت که جای هیچ جبران و توبه و اظهار پشیمانی نیست دچار می سازد
  - توجیه ناپذیر تر از همه ی این گناهان کبیره ی فاجعه بار بخشش ناپذیر ؛ رواج همیشگی این گناهان در ایران در سایه ی حکومتی است که با افتخار می گوید این کشور را بنام اسلام مدیریت می کند!!!

 • چپ و راست بدن فرد مهمه نه از دید ما. این نقاشی ثانیه 24 مشکل داره. (یعنی از دید ما باید اول طرف چپ بدن طرف رو رنگ بعد طرف راستش رو)