استاد خاتمی نژاد - سجده نکردن شیطان


آیا امتناع شیطان از سجده کردن یک چیز معمولی بود یا نه، بالاتر بود؟!

جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • هشدارهای الهی که بشر گنهکار جدی نمی گیرد و نابود می شود
  ---
  آیا تا کنون هیچ به ذهن ما خطور کرده که این افت و خیزها در مرگ و میر کرونایی امکان دارد گوشزد این حقیقت قرآنی باشند که اگر از گناهان بزرگ فاجعه آفرین نا بخشودنی توبه همیشگی نکنیم بی تردید بر مبنای هشدارهای خداوند در قرآن ؛ وباهای نابود کننده و سایر بلایای زمینی و آسمانی با قدرتی بیشتر ؛ همه گیر خواهند شد و نسل بشر گنهکار و خاموشان در مقابل گناه را نابود خواهند کرد .

 • گناه کبیره ای که خداوند هرگز آن را نمی بخشد
  ---
  خداوند یگانه ذات اقدس ّبا عظمت بی همتای جهان آفرینش در سر تا سر قرآن که قانون اساسی دین مبین اسلام است حتی به پیامبران هشدار داده است که سهیم سازی مقربان خدا در ویژگیهای منحصر به ذات اقدس او ؛ پنداری است که شیطان پلید با نیرنگهای خود بنام دین و مذهب به بشر القا می کند و بشر با پیروی از این نیرنگ شیطانی به بزرگ ترین ظلم در حق خداوند دچار می گردد که عذاب مجازات گناه آن در قیامت هیچ بخششی ندارد و هیچ شفاعتی نمی تواند پیروان این ظلم بزرگ را از این عذاب رهایی دهد .

 • عظمت و تعظیم منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند تقسیم پذیر نیستند
  ---
  خداوند در سر تا سر قرآن ؛ بشر حتی پیامبران را از گرفتار شدن به سهیم سازی آفریدگان درعظمت طبیعی و فرا طبیعی آفرینش جهان شمول یگانه ذات اقدس الهی و در تعظیم خدا گونه حتی مقرب ترین آفریدگان به خداوند با دلایل آشکار و انکار ناپذیر در هشدارهای محکم و مفصل وحی اصیل خودهمیشه پرهیز داده است .
  خداوند در این هشدارها حتی به پیامبران تاکید می کند که سهیم سازی بندگان در این عظمت و تعظیم گناه وظلمی است بزرگ و نابخشودنی و زمینه ساز تباهی حاصل عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری آنان خواهد شد .
  دانش ناچیز بشر به او حق و اجازه نمی دهد که بجای خداوند برای دین ومذهب با انبوهی از من در آوردیها وجعلیات متضاد با قرآن و عقل از ساخته پرداخته های ذهن ناتوان خود ؛ مراسم و مناسک و شعایر ابتکار کند و به این ابتکارها تقدس بخشد و خود و همنوعان خود را با هزینه های کلان روزمره ی بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشبرد دین و مذهب و جامعه به انجام و پایبندی به این ابتکارهای پوچ وادار سازد!!!
  چنین هزینه های هدر رفته ی متضاد با اهداف الهی در وحی اصیل خداوند به پیامبران که آخرین آن قرآن کریم است هیچ نشانه ی محکم و مفصل و هیچ تایدی ندارند .
  این گونه هزینه های بی بازده که هیچ دلیل مستحکم قرآنی و عقلی ندارند در قرآن کریم اسراف و تبذیر نامیده شده و نزد خداوند ؛ منفور اند و عاملان آنها برادران شیاطین نامیده شده اند .
  توده های متدین وفا دار به دین و مذهب بعلت سکوت و خود داری مراجع و متولیایان آموزش دین و مذهب از افشای حقایق هشدارهای قران و خود دار آنان از اقدام به روشنگری قرآنی و عقلی پیرامون خطر من در آوردیها و جعلیات ؛ در گرداب هلاکت بار این ساخته و پرداخته های ذهن ناقص بشر گرفتار شده اند .
  بشر اگر وحی اصیل الهی را راهنمای خدا پسمدانه دین داری و مذهب داری خود قرار ندهد و به رهنمودهای رسا و گویا و سرشت نشین شناختهای قرآنی گوش جان فرا ندهد خود را بی هیچ یار و یاور و بی هیچ دستگیر نجات بخش در این گرداب هلاکت بار غرق خواهد کرد و بحکم خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف در قیامت با گروه زیانکار ترینها محشور خواهد شد .

 • به برخی از رسانه های همگانی کشور/ چهارشنبه 18/03/1401
  ---
  عظمت و تعظیم منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند تقسیم پذیر نیستند
  ---
  خداوند در سر تا سر قرآن ؛ بشر حتی پیامبران را از گرفتار شدن به سهیم سازی آفریدگان درعظمت طبیعی و فرا طبیعی آفرینش جهان شمول یگانه ذات اقدس الهی و در تعظیم خدا گونه حتی مقرب ترین آفریدگان به خداوند با دلایل آشکار و انکار ناپذیر در هشدارهای محکم و مفصل وحی اصیل خودهمیشه پرهیز داده است .
  خداوند در این هشدارها حتی به پیامبران تاکید می کند که سهیم سازی بندگان در این عظمت و تعظیم گناه وظلمی است بزرگ و نابخشودنی و زمینه ساز تباهی حاصل عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری آنان خواهد شد .
  دانش ناچیز بشر به او حق و اجازه نمی دهد که بجای خداوند برای دین ومذهب با انبوهی از من در آوردیها وجعلیات متضاد با قرآن و عقل از ساخته پرداخته های ذهن ناتوان خود ؛ مراسم و مناسک و شعایر ابتکار کند و به این ابتکارها تقدس بخشد و خود و همنوعان خود را با هزینه های کلان روزمره ی بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشبرد دین و مذهب و جامعه به انجام و پایبندی به این ابتکارهای پوچ وادار سازد!!!
  چنین هزینه های هدر رفته ی متضاد با اهداف الهی در وحی اصیل خداوند به پیامبران که آخرین آن قرآن کریم است هیچ نشانه ی محکم و مفصل و هیچ تایدی ندارند .
  این گونه هزینه های بی بازده که هیچ دلیل مستحکم قرآنی و عقلی ندارند در قرآن کریم اسراف و تبذیر نامیده شده و نزد خداوند ؛ منفور اند و عاملان آنها برادران شیاطین نامیده شده اند .
  توده های متدین وفا دار به دین و مذهب بعلت سکوت و خود داری مراجع و متولیایان آموزش دین و مذهب از افشای حقایق هشدارهای قران و خود دار آنان از اقدام به روشنگری قرآنی و عقلی پیرامون خطر من در آوردیها و جعلیات ؛ در گرداب هلاکت بار این ساخته و پرداخته های ذهن ناقص بشر گرفتار شده اند .
  بشر اگر وحی اصیل الهی را راهنمای خدا پسمدانه دین داری و مذهب داری خود قرار ندهد و به رهنمودهای رسا و گویا و سرشت نشین شناختهای قرآنی گوش جان فرا ندهد خود را بی هیچ یار و یاور و بی هیچ دستگیر نجات بخش در این گرداب هلاکت بار غرق خواهد کرد و بحکم خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف در قیامت با گروه زیانکار ترینها محشور خواهد شد .

 • تا کی رسانه های همگانی کشور باید بنفع دشمنان دین و مذهب رفتار کنند؟!
  ---
  کم نیستند رسانه های همگانی مجاز در کشور ما که در خدمت به دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دشمنان دبن توحیدی خدا و دشمنان مذهب قرآن گرای تشیع علوی که سوگند یاد کرده اند برای خرسندی صهیونیسم و استکبار جهانی همه ی روشنگریها قرانی و عقلی را که خرافه گستران شیاد را رسوا می سازند ؛ پیوسته در نطفه خفه و نابود کنند .
  این رسانه ها ملت متدین ایران را از آگاهی به حقایق ناب قرآنی دین و مذهب محروم می سازند واین ملت محروم از این حقابق را با بهره جویی شیطانی از سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی و مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور همواره به گمراهی و کج روی و راه جهنمی شیطان پلید سوق می دهند .
  این سکوت و بی تفاوتی که نسبت به هتک حرمت ارزشهای شناختهای محکم و مفصل هدایت گر فرهنگ دین دین داری و مذهب داری قرآنی از راه ترویج روز مره ی خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل در سایه ی کشوری که به دینی بودن خود افتخار می کند با هدر دادن پیوسته ی مبالغ شمار ناپذیر بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت دین و مذهب و جامعه با اصراری جنون آمیز انجام می گیرد ؛ هیچ توجیه شرعی و قانونی و عرفی نمی تواند داشته باشد و حیثیت و اصالت دینی انتساب این کشور به دین و مذهب را زیر سئوال می برد و نابود می کند .

 • تا کی رسانه های همگانی کشور باید بنفع دشمنان دین و مذهب رفتار کنند؟!
  ---
  کم نیستند رسانه های همگانی مجاز در کشور ما که در خدمت به دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دشمنان دبن توحیدی خدا و دشمنان مذهب قرآن گرای تشیع علوی که سوگند یاد کرده اند برای خرسندی صهیونیسم و استکبار جهانی همه ی روشنگریها قرانی و عقلی را که خرافه گستران شیاد را رسوا می سازند ؛ پیوسته در نطفه خفه و نابود کنند .
  این رسانه ها ملت متدین ایران را از آگاهی به حقایق ناب قرآنی دین و مذهب محروم می سازند واین ملت محروم از این حقابق را با بهره جویی شیطانی از سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی و مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور همواره به گمراهی و کج روی و راه جهنمی شیطان پلید سوق می دهند .
  این سکوت و بی تفاوتی که نسبت به هتک حرمت ارزشهای شناختهای محکم و مفصل هدایت گر فرهنگ دین دین داری و مذهب داری قرآنی از راه ترویج روز مره ی خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل در سایه ی کشوری که به دینی بودن خود افتخار می کند با هدر دادن پیوسته ی مبالغ شمار ناپذیر بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت دین و مذهب و جامعه با اصراری جنون آمیز انجام می گیرد ؛ هیچ توجیه شرعی و قانونی و عرفی نمی تواند داشته باشد و حیثیت و اصالت دینی انتساب این کشور به دین و مذهب را زیر سئوال می برد و نابود می کند .

 • عوامل اساسی حریم شکنی ارزشهای دین ومذهب را بشناسید
  ---
  تنها عوامل اساسی توهین به دین و مذهب و به پیامبر اکرم و اهل بیت مظلوم آن حضرت و عوامل حریم شکنی علیه ارزشهای اصیل قرآنی دین و مذهب ؛ کاسبان دین و مذهب فروش و نادانان و مغرضان اصرار ورز بر ترویج خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن هستند که دین توحیدی خداوند و مکتب قرآن گرای مذهب تشیع ناب علوی را قربانی منافع خود در خدمت به اهداف پلید دشمنان چپاول گر بیکانه می کنند و سرنوشت امت اسلامی را محض رضای شیطان پلیدآگاهانه و بی پروا قربانی پیامدهای شوم خانمان بر افکن تفرقه افکنیها و فتنه بر انگیزیها و نیرنگهای این دشمنان قسم خورده ی شیطان پرست می سازند .
  سکوت همیشگی اکثریت مراجع ومتولیان آموزش و تبلیغ دین مذهب در مقابل توطئه ی شیطانی پلید تحریف دین و مذهب وخودداری آنان از روشنگریهای لازم با حقایق قرآنی شناختهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه هیج دلیل قرآنی و عقلی ندارد ؛ بلکه در تضادآشکار باهمه شواهد و دلایل و هشدارهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه است .
  این سکوت بحکم خداوند در قرآن ؛ مسئولان خط مقدم جبهه ی مصون سازی دین و مذهب از تحریف و کج روی را بی تردید در گناه کبیره ی توطئه ی تحریف و مجازات بخشش ناپذیر سخت و ابدی این گناه درقیامت ، که هرگز جای توبه و اظهار پشیمانی نیست ، سهیم می سازد .

 • چرا مراجع دین در مقابل رواج انحرافهای دین زدا خود را انتقاد ناپذیر می بینند؟!
  ---
  با چه توجيه خدا پسندانه ی شرعی عقلی مراجع و متولیان آموزش وتبلیغ دین در کشور ما سالها است در مقابل نظرها و انتقادهای مستدل و مستند قرآنی و عقلی که در رسانه های همگانی در باره ی طرز دین آموزی آنان به آنان همیشه گوشزد می شوند ؛ بجز پیشه کردن سکوت مطلق و اصرار بر بی توجهی گناه آفرین نسبت به این انتقادها و بجز رها کردن تودهای متدین در گرداب دین زدای هلاکت بار گمراهی و انحرافهای دینی و مذهبی متضاد با حقایق محکم و مفصل قرآن که پیامد شوم رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات شرک آفرین بشری میان متدینان هستند و بنام پیامبر واهل بیت مظلوم آن حضرت جاهلانه یا مغرضانه با دروغ و تزویر بگونه ای روز افزون گسترش می یابند و اصالت الهی دین و مذهب را نابود می کنند ؛ چیز دیگری را پیشه خود نکرده و به وظیفه ی خطیر روشنگری عقلی و قرآنی مستدل و مستند خدا پسندانه که می باید همیشگی باشد کلا بی تفاوت اند ؛ گو این که خداوند هیچ مسئولیت و تعهدی را در این زمینه هرگز به دوش آنان نگذاشته و هیچ هشداری را نسبت به گریز از این وظیفه خطیر ؛ در قرآن به آنان گوشزد نکرده است .

 • یه جریانی در دانشگاههای الهیات و امثاله مدتها یعنی سالهاست واقع شده که بهتره اسم بعضی از اساتید فلسفه شونو نبریم... آخه گردنشونو تو این مملکت اره برقی هم نمیزنه که هیچ حتی خودشون گردن زنن! یه جوری گردن حق رو در نفوس، نعوذ باللّه میزنن که خودت نفهمی کی ذبح شدی...!
  بماند...

  اینا موظفن تو کلّه دانشجو و مریدهاشون فرو کنن که جدّاً شان شیطان نزد خدا از آدم بالاتره..
  مثلاً میگن شیطان در نسبت با آدم هنوز هم به خدا عاشق تره!!!
  و اگر رهزنی میکنه میخواد این رقیب عشقی رو کنار بزنه و به خدا برتری خودش رو اثبات کنه!!!
  همین آقایون و شایدم بعضی خانمها عشق رو در سطح هوس برخاسته از حسد، در طول و برتر از توکل یقینی میدونن!!!!!
  مفهوم عشق مطلق رو مضمحل میکنن بعدم هوس رو در طراز عشق جای اون نمود میدن (گنجشک فروشی جای قناری منتها اینبار در قواره مفاهیم والا) .. آخرشم کُلاً همدست شیطان بازیت میدن.

  اینها همه شون بهائی هستند که در لباس ها و مقام های مختلف در دانشگاه ها و هم رسانه جمهوری اسلامی نفوذ دارند!!

  حالا ببین چه خبره!!!!

  اتفاقاً سریال "از سرنوشت" دیالوگی داشت که بین دو عاشق اتفاق میافتاد و در اون به شیوه ای تاثیرگذار این امر عادی انگاری و توصیه میشد:
  محتوای اون عادی سازی ام الامراض نفس یعنی "حسد" بود که با آب "عشق" تطهیر میشد!
  معشوقه به عاشقش بابت توجیه هزارتا گناه از جمله فریب و دروغ و تظاهر به خیانت و انانیت و منیت خودش رو به طور خلاصه در واژه حسادت معترف شد بعدم دلیلش رو عشق عنوان کرد!
  این در جاییه که کل سریال مدعی ابراز و نمایش عشقی پاک و معصوم بین این قهرپان های رمنسه!!!

  عزیزان! حسد فقط هوس میزاید و بس.
  هیچ هوسی مفهوم عشق به خودش نمیگیره!
  هوس بالذات ، عشق دروغینه.
  عشق ساحت والایی داره که در وادی ایمان و برتر از اون دست میده و بین اهالی زمین ندرتاً واقع میشه.
  ایمان از آگاهی حاصل میشه
  مومن قطعاً متوکله.
  متوکل ممکن به عاشق شدنه.
  چیزی جز این باشه هوسه..
  => شیطان؛
  اگر عاشق بود بایست قبل از آن متوکل باشه، توکلش باید از ایمانش باشه. ایمانش بایست از آگاهی باشه.
  اگر آگاهانه مومن بوده پس چرا به حکم اللّه شک کرده؟ و به خودش احتمال اثبات برتری داده؟
  => شیطان فاقد ایمان آگاهانه و در نتیجه فاقد توکل بر حکم حق هست و نمیتواند ایهاالناس نمیتواند عاشق شود¡¡¡
  هر گونه حسادت ناشی از هوس است و هوس هرگز در طول عشق واقع نیست...

 • حرمت مراجع دین به چیست؟
  ---
  مراجع دین با میزان وفاداری که به دین توحیدی خداوند دارند و به پاسداری صادقانه ی آنان از محکمات توحیدی شناختهای اصیل الهی وحیانی این دین و میزآن دفاع آنان از این محکمات ؛ صرف نظر از ویژگیهایی ، که با نادیده گرفتن وحی الهی ، از جانب بشر به آنان افزوده می شود ؛ حرمت و منزلت دانشمند ربانی به دست می آورند.
  خداوند با نبود ویژگیهای فوق نزد متولیان آموزش و تبلیغ دین ؛ حرمت و منزلت داشمند ربانی را ، که بشر توان شناخت و تشخیص و ارزیابی آن را ندارد ، از رزومه ی اعمال آنان حذف می کند .
  مدعی مرجعیت دینی با نبود و یژگیهای مذکور ، بمیزان تخلفهایی که در دفاع از دین توحیدی خداوند داشته ، در قیامت بتناسب تاثیر و پیامدهای این تخلفها با خواست حکیمانه ی خداوند مجازات خواهد شد .

 • قرآن شناسان ؛ هدف تکرارهای سر تا سر قرآن را چه می دانند؟!
  ---
  قرأن شناسان با تدبر علمی در موضوعات داستانهای مکرر پیامبران اولی العزم و چند پیامبر دیگر در قرآن پاسخ دهند چرا ، و با چه هدف دینی عقلی ، و دقیقا با چه موضوعاتی خداوند این داستانها را در سر تا سر قرآن تکرار می کند؟!

 • فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
  با سلام کار برد دو دقیقه تفسیر فوق چیست؟ توضیح این کار برد در زندگی ما مهمتر است.مثلاً اینکه بدانیم هر سئولی برای دانستن نیست و می تواند در جهت زیر سئول بردن باشد. با آگاهی از این نکته ،فرد با نیت خوب اینگونه نمی پرسد و با نیت بد برای طرف مقابل شرایط روشنتر می شود.