عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • هشدارهای الهی که بشر گنهکار جدی نمی گیرد و نابود می شود
  ---
  آیا تا کنون هیچ به ذهن ما خطور کرده که این افت و خیزها در مرگ و میر کرونایی امکان دارد گوشزد این حقیقت قرآنی باشند که اگر از گناهان بزرگ فاجعه آفرین نا بخشودنی توبه همیشگی نکنیم بی تردید بر مبنای هشدارهای خداوند در قرآن ؛ وباهای نابود کننده و سایر بلایای زمینی و آسمانی با قدرتی بیشتر ؛ همه گیر خواهند شد و نسل بشر گنهکار و خاموشان در مقابل گناه را نابود خواهند کرد .

 • گناه کبیره ای که خداوند هرگز آن را نمی بخشد
  ---
  خداوند یگانه ذات اقدس ّبا عظمت بی همتای جهان آفرینش در سر تا سر قرآن که قانون اساسی دین مبین اسلام است حتی به پیامبران هشدار داده است که سهیم سازی مقربان خدا در ویژگیهای منحصر به ذات اقدس او ؛ پنداری است که شیطان پلید با نیرنگهای خود بنام دین و مذهب به بشر القا می کند و بشر با پیروی از این نیرنگ شیطانی به بزرگ ترین ظلم در حق خداوند دچار می گردد که عذاب مجازات گناه آن در قیامت هیچ بخششی ندارد و هیچ شفاعتی نمی تواند پیروان این ظلم بزرگ را از این عذاب رهایی دهد .

 • به برخی از رسانه های همگانی کشور/ چهارشنبه 18/03/1401
  ---
  عظمت و تعظیم منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند تقسیم پذیر نیستند
  ---
  خداوند در سر تا سر قرآن ؛ بشر حتی پیامبران را از گرفتار شدن به سهیم سازی آفریدگان درعظمت طبیعی و فرا طبیعی آفرینش جهان شمول یگانه ذات اقدس الهی و در تعظیم خدا گونه حتی مقرب ترین آفریدگان به خداوند با دلایل آشکار و انکار ناپذیر در هشدارهای محکم و مفصل وحی اصیل خودهمیشه پرهیز داده است .
  خداوند در این هشدارها حتی به پیامبران تاکید می کند که سهیم سازی بندگان در این عظمت و تعظیم گناه وظلمی است بزرگ و نابخشودنی و زمینه ساز تباهی حاصل عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری آنان خواهد شد .
  دانش ناچیز بشر به او حق و اجازه نمی دهد که بجای خداوند برای دین ومذهب با انبوهی از من در آوردیها وجعلیات متضاد با قرآن و عقل از ساخته پرداخته های ذهن ناتوان خود ؛ مراسم و مناسک و شعایر ابتکار کند و به این ابتکارها تقدس بخشد و خود و همنوعان خود را با هزینه های کلان روزمره ی بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشبرد دین و مذهب و جامعه به انجام و پایبندی به این ابتکارهای پوچ وادار سازد!!!
  چنین هزینه های هدر رفته ی متضاد با اهداف الهی در وحی اصیل خداوند به پیامبران که آخرین آن قرآن کریم است هیچ نشانه ی محکم و مفصل و هیچ تایدی ندارند .
  این گونه هزینه های بی بازده که هیچ دلیل مستحکم قرآنی و عقلی ندارند در قرآن کریم اسراف و تبذیر نامیده شده و نزد خداوند ؛ منفور اند و عاملان آنها برادران شیاطین نامیده شده اند .
  توده های متدین وفا دار به دین و مذهب بعلت سکوت و خود داری مراجع و متولیایان آموزش دین و مذهب از افشای حقایق هشدارهای قران و خود دار آنان از اقدام به روشنگری قرآنی و عقلی پیرامون خطر من در آوردیها و جعلیات ؛ در گرداب هلاکت بار این ساخته و پرداخته های ذهن ناقص بشر گرفتار شده اند .
  بشر اگر وحی اصیل الهی را راهنمای خدا پسمدانه دین داری و مذهب داری خود قرار ندهد و به رهنمودهای رسا و گویا و سرشت نشین شناختهای قرآنی گوش جان فرا ندهد خود را بی هیچ یار و یاور و بی هیچ دستگیر نجات بخش در این گرداب هلاکت بار غرق خواهد کرد و بحکم خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف در قیامت با گروه زیانکار ترینها محشور خواهد شد .

 • تا کی رسانه های همگانی کشور باید بنفع دشمنان دین و مذهب رفتار کنند؟!
  ---
  کم نیستند رسانه های همگانی مجاز در کشور ما که در خدمت به دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دشمنان دبن توحیدی خدا و دشمنان مذهب قرآن گرای تشیع علوی که سوگند یاد کرده اند برای خرسندی صهیونیسم و استکبار جهانی همه ی روشنگریها قرانی و عقلی را که خرافه گستران شیاد را رسوا می سازند ؛ پیوسته در نطفه خفه و نابود کنند .
  این رسانه ها ملت متدین ایران را از آگاهی به حقایق ناب قرآنی دین و مذهب محروم می سازند واین ملت محروم از این حقابق را با بهره جویی شیطانی از سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی و مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور همواره به گمراهی و کج روی و راه جهنمی شیطان پلید سوق می دهند .
  این سکوت و بی تفاوتی که نسبت به هتک حرمت ارزشهای شناختهای محکم و مفصل هدایت گر فرهنگ دین دین داری و مذهب داری قرآنی از راه ترویج روز مره ی خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل در سایه ی کشوری که به دینی بودن خود افتخار می کند با هدر دادن پیوسته ی مبالغ شمار ناپذیر بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت دین و مذهب و جامعه با اصراری جنون آمیز انجام می گیرد ؛ هیچ توجیه شرعی و قانونی و عرفی نمی تواند داشته باشد و حیثیت و اصالت دینی انتساب این کشور به دین و مذهب را زیر سئوال می برد و نابود می کند .

 • عوامل اساسی حریم شکنی ارزشهای دین ومذهب را بشناسید
  ---
  تنها عوامل اساسی توهین به دین و مذهب و به پیامبر اکرم و اهل بیت مظلوم آن حضرت و عوامل حریم شکنی علیه ارزشهای اصیل قرآنی دین و مذهب ؛ کاسبان دین و مذهب فروش و نادانان و مغرضان اصرار ورز بر ترویج خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن هستند که دین توحیدی خداوند و مکتب قرآن گرای مذهب تشیع ناب علوی را قربانی منافع خود در خدمت به اهداف پلید دشمنان چپاول گر بیکانه می کنند و سرنوشت امت اسلامی را محض رضای شیطان پلیدآگاهانه و بی پروا قربانی پیامدهای شوم خانمان بر افکن تفرقه افکنیها و فتنه بر انگیزیها و نیرنگهای این دشمنان قسم خورده ی شیطان پرست می سازند .
  سکوت همیشگی اکثریت مراجع ومتولیان آموزش و تبلیغ دین مذهب در مقابل توطئه ی شیطانی پلید تحریف دین و مذهب وخودداری آنان از روشنگریهای لازم با حقایق قرآنی شناختهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه هیج دلیل قرآنی و عقلی ندارد ؛ بلکه در تضادآشکار باهمه شواهد و دلایل و هشدارهای محکم و مفصل قرآن در این زمینه است .
  این سکوت بحکم خداوند در قرآن ؛ مسئولان خط مقدم جبهه ی مصون سازی دین و مذهب از تحریف و کج روی را بی تردید در گناه کبیره ی توطئه ی تحریف و مجازات بخشش ناپذیر سخت و ابدی این گناه درقیامت ، که هرگز جای توبه و اظهار پشیمانی نیست ، سهیم می سازد .

 • این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟
  خدا همه چی رو داده دست آقام حسین. حسین رو سفت بچسبین

 • چرا مراجع دین در مقابل رواج انحرافهای دین زدا خود را انتقاد ناپذیر می بینند؟!
  ---
  با چه توجيه خدا پسندانه ی شرعی عقلی مراجع و متولیان آموزش وتبلیغ دین در کشور ما سالها است در مقابل نظرها و انتقادهای مستدل و مستند قرآنی و عقلی که در رسانه های همگانی در باره ی طرز دین آموزی آنان به آنان همیشه گوشزد می شوند ؛ بجز پیشه کردن سکوت مطلق و اصرار بر بی توجهی گناه آفرین نسبت به این انتقادها و بجز رها کردن تودهای متدین در گرداب دین زدای هلاکت بار گمراهی و انحرافهای دینی و مذهبی متضاد با حقایق محکم و مفصل قرآن که پیامد شوم رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات شرک آفرین بشری میان متدینان هستند و بنام پیامبر واهل بیت مظلوم آن حضرت جاهلانه یا مغرضانه با دروغ و تزویر بگونه ای روز افزون گسترش می یابند و اصالت الهی دین و مذهب را نابود می کنند ؛ چیز دیگری را پیشه خود نکرده و به وظیفه ی خطیر روشنگری عقلی و قرآنی مستدل و مستند خدا پسندانه که می باید همیشگی باشد کلا بی تفاوت اند ؛ گو این که خداوند هیچ مسئولیت و تعهدی را در این زمینه هرگز به دوش آنان نگذاشته و هیچ هشداری را نسبت به گریز از این وظیفه خطیر ؛ در قرآن به آنان گوشزد نکرده است .

 • دین داری ؛ یا ربانی ناب یا شیطانی است و هیچ حد وسطی ندارد
  ---
  - خداوند دین الهی را در وحی اصیل و بی خدشه ی خود ؛ منحصر به یگانه ذات اقدس خویش معرفی کرده است : « أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ » ﴿ آیه ۳ سوره زمر ﴾
  - خداوند یگانه دانای حکیم مطلق در وحی اصیل خود در تمام نویدها و هشدراهای شناختهای الهی اصیل فرهنگ دین داری و مذهب داری تمام حد مرزها و ملاک و ملاک و معیارهای مصونیت از انحراف و کج روی دینی و مذهبی را آشکار و بی نقص برای بشر بیان کرده و حجت را در این زمینه بر این آفریده ی عاقل تمام کرده است .
  - خداوند در وحی اصیل خود حتی به پیامبران هشدار داده است هر گونه رقیب تراشی در کارهای منحصر به یگانه ذات اقدس او ؛ به تباهی دین داری و اعمال نیکوی حاصل عمر آنان خواهد انجامید و آنان بعلت این رقیب تراشی همه ی نیکو کاری عمر خود را در قیامت که فرصتی برای جبران نیست خواهند باخت : « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » ﴿ آیه ۶۵ سوره زمر ﴾ و همچنان : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ » ﴿ آیه ۷۲ سوره مائده ﴾ .
  - رواج من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری متضاد با نویدها و هشدارهای وحی اصیل الهی در زمینه های دین داری و مذهب داری ؛ آفت دین زدای شیطانی بشر است که بحکم قاطع وحی الهی هیچ اثر مثبتی را برای دین داری بشر باقی نخواهد گذاشت ، و مبتلایان به این افت شیطانی در قیامت به عذاب ابدی بخشش ناپذیر دچار خواهند شد .
  - آمیختن تصورات و تخیلات ذهن قرآن ستیز و خرد گریز بشر به دین و مذهب ؛ اصالت الهی این ارزشها را نابود می کند و در نتیجه ؛ دین و مذهبی که ساخته و پرداخته این ذهن ناتوان است به فرآورده ی شیطانی گمراه کننده ی محض منفور تبدیل می گردد و هیچ حد وسطی میان دین ناب خداوند و دینی که شیطان با انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با شناختهای قرآن به ذهن بشر القا می کند وجود ندارد.
  - چون خداوند در باره ی این در هم آمیختگی باطل شرک آفرین در وحی اصیل خود با نویدها و هشدارهای آشکار و رسا و گویا و انکار ناپذیر وحیانی بشر را مکرر آگاه ساخته است هرگز آن را بمانند پذیرفتن در هم آمیختن نا آگاهانه ی عمل نیکورک با عمل غیر نیکوی تهی از شرک ؛ نمی پذیرد و نمی آمرزد ؛ بلکه این تنها شرک و رقیب تراشی برای یگانه ذات اقدس خداوند است که خداوند آن را بعنوان ظلم عظیم علیه خود دانسته و در جای جای قرآن تهدید کرده است که هرگز این ظلم بزرگ را نخواهد بخشید : با دقت و تدبر بنگرید در آیات قرآنی 48 و 116 سوره نساء و 5 سوره مائده و 110 سوره کهف .
  - اولویت اول وظیفه پیامبر گونه ی مراجع دین و همه ی متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب بیان و گوشزد و تاکید همیشگی حقایق الزامی نویدها و هشدارهای وحی اصیل الهی در همه ی زمینه های دین داری و مذهب داری به توده های متدین بشر است ؛ و کتمان این حقایق توسط متولیان آموزش و تبلیغ دین اگر در دنیا از گناه کبره ی این کتمان توبه نکنند و به عدم بازگشت به این گناه به خداوند تعهد ندهند ؛ در قیامت بحکم خداوند در قرآن به آثار هلاکت بار و نفرین عذاب آفرین و بخشش ناپذیر الهی و به نفرین خلق خدا دچار خواهند شد . دقت کنید در آِیات قرآنی: ۱۵۹ و ۱۷۴ سوره بقره .

 • چه چیز ضد دین توحیدی خداوند و ضد مذهب برخاسته از این دین است ؟
  ---
  هر رفتار و گفتار و پندار بشری که با شناختهای وحی اصیل الهی انکار ناپذیر تناقض و تضاد و تعارض آشکار داشته باشد و انحصار توان و علم فرا طبیعی به یگانه ذات اقدس خداوند را زیر سئوال ببرد و در تضاد با هشدارهای آشکار وحی الهی آفریدگان را با پندارهای بشری در توان و علم فرا طبیعی خداوند سهیم سازد ؛ ضد دین وحیانی توحیدی خداوند و ضد هر مذهب توحیدی اعتدال گرای هماهنگ با وحی اصیل الهی برخاسته از این دین توحیدی است .
  نسبت دادن گفتارها و رفتارهای و پندارهای متضاد با شناختهای توحیدی محکم و مفصل وحی اصیل الهی به پیامبران الهی و به بندگان مقرب خداوند ؛ جعل بشری آشکار و دروغ محض و گناه کبیره ی نابخشودنی است .
  خداوند حکیم مطلق در وحی اصیل خود ؛ عاملان و پیروان چنین جعل و دروغی را نفرین کرده و به عذاب سخت ابدی پایان ناپذیر درقیامت تهدید نموده و گفته است که در قیامت هیچ شفاعتی به داد عاملان وپیروان رفتارها و گفتارها و پندارهای چنین جعل و دروغی هرگز نخواهد رسید .

 • تأویل مجملات قرآن درتضاد با محکمات این کتاب آسمانی ؛ دهان کجی به خواستهای قرآنی خداوند است
  ---
  تأویل الفاظ و عبارتهای مجملی از قرآن همچون : کوثر ، ولایت ، مودت ، تطهیر ، بقیة الله ، باذن الله و ... در تضاد با هشدارهای فراوان محکم و مفصل خداوند در سر تا سر قرآن با بدترین گستاخی علیه خواستهای قرآنی خداوند ؛ قرنهای متمادی است که ادامه دارد .
  این تاویل انحرافی که با اصول علمی متعارف تفسیر نیز منافات آشکار دارد ؛ پلید ترین دهان کجی عذاب آفرین به خواستهای آشکار تاویل ناپذیر خداوند و تحریف و تغییر معانی این الفاظ و عبارتها در تعارض با معانی لغوی که در اصول لغت شناسی برای آنها وضع گردیده با نادیده گرفتن محکمات قرآن و عقل پیگیری می شود.
  همه ی عاملان و پیروان این تاویل انحرافی متضاد با محکمات قرآن ؛ بحکم خداوند در قرآن ؛ به عذاب الهی ابدی نابخشودنی ، و بحکم هشدارهای محکم و مفصل خداوند در آیات 65 سوره زمر و 72 سوره مائده و 103 تا 106 سوره کهف و در هشدارهای فراوان سر تا سر قرآن بی تردید به تباه شدن حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری خود و به پیامدهای شوم پایان ناپذیر و بخشش نا پذیر این تباهی در قیامت که هیچ فرصت و هیچ شفاعتی برای جبران نیست دچار خواهند گردید.
  نسبت دان ظالمانه این تاویل انحرافی به خدا و پیامبر اسلام و اهل بیت مظلوم آن حضرت بزرگ ترین ظلمی است که شیادان دین فروش برای داغ نگه داشتن تنور کاسبی حرام دین فروشی خود قرنها است با دهان کجی به محکمات مفصل قرآن با نهایت جرئت و جسارت و گستاخی و بی پروایی در خدمت به اهداف پلید شیطانی خود ادامه می دهند .
  محال است چنین دروغهای بزرگ دین زدا و عذاب آفرینی را خدا و پیامبر و اهل بیت آن حضرت تایید کرده باشند .

 • حرمت مراجع دین به چیست؟
  ---
  مراجع دین با میزان وفاداری که به دین توحیدی خداوند دارند و به پاسداری صادقانه ی آنان از محکمات توحیدی شناختهای اصیل الهی وحیانی این دین و میزآن دفاع آنان از این محکمات ؛ صرف نظر از ویژگیهایی ، که با نادیده گرفتن وحی الهی ، از جانب بشر به آنان افزوده می شود ؛ حرمت و منزلت دانشمند ربانی به دست می آورند.
  خداوند با نبود ویژگیهای فوق نزد متولیان آموزش و تبلیغ دین ؛ حرمت و منزلت داشمند ربانی را ، که بشر توان شناخت و تشخیص و ارزیابی آن را ندارد ، از رزومه ی اعمال آنان حذف می کند .
  مدعی مرجعیت دینی با نبود و یژگیهای مذکور ، بمیزان تخلفهایی که در دفاع از دین توحیدی خداوند داشته ، در قیامت بتناسب تاثیر و پیامدهای این تخلفها با خواست حکیمانه ی خداوند مجازات خواهد شد .