سلام يا مهدي (نسخه بحرینی سلام فرمانده با زیرنویس فارسی)


نسخه ترجمه شده (زیرنویس) سرود بحرینی سلام فرمانده
(سلام یا مهدی)

با صدای «محمد غلوم»


+ 
217

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تفسیر مسائل دین خدا به چه نیاز سرنوشت ساز مبرم دارد؟
  ---
  بحکم وحی اصیل و تحریف نشده خداوند ؛ چون تعیین احکام و اعتقادات دین ناب الهی منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند است همه ی افراد بشر بدون استثنا حتی پیامبران مکلف شده اند تفسیر همه ی مسائل این دین را ، در پرتو شناختهای اصیل وحی الهی که چگونگی اصول دین داری و مذهب داری بی خطای خدا پسندانه را بگونه ای انحصاری تعیین می کنند ؛ انجام دهند و بدون این شناختها از خود چیزی به این دین نیافزایند .
  وحی تحریف نشده خداوند تاکید می کند که اصول الهی دین ناب بر همه پیامبران بطور کامل وبی نقص ابلاغ گردیده است و بنا بر این تاکید ؛ افزودن فراورده های اندیشه ی ناچیز ذهن محدود و ناتوان بشر بعنوان تفسیر مسائل دین را که با نادیده گرفتن شناختهای مذکور انجام می گیرد ؛ با تحریفها و خطاهای بشری آلوده می سازدد.
  دخل و تصرف بشر در دین خداوند ؛ بی تردید این دین را از مسیر بی نقص ربانی محض خود منحرف و بغرنج و غیر قابل درک و اثبات ناپذیر می سازد و اصالت الهی این دین را نابود می کند .
  افزودن فرآورده های ناقص ذهن خطا پذیر بشر به دین ناب خداوند ؛ رقیب تراشی برای یگانه ذات اقدس حکیم و دانای مطلق خداوند است .
  این رقیب تراشی ؛ بزرگ ترین گناه نا بخشودنی است که شیطان با ترفندهای خود بنام دین و مذهب با ایجاد تصور باطل وجود نقص در دین خداوند ؛ در لفافه ی باور دینی و مذهبی به ذهن بشر تزریق می کند .
  شیطان با تزریق این باور راه گمراهی و انحراف متضاد با شناختهای وحیانی را به روی بشر فراخ باز می نماید و بشر را با دین ناب خداوند بیگانه می سازد .
  چون شناختهای اصیل وحی الهی در قرآن بعنوان حجت حداوند در اختیارهمگان است این گمراهی متضاد با شناختهای وحی الهی که بعلت دانش ناچیز و ناقص ذهن محدود و ناتوان بشر با خطاهای کفر آمیز و شرک آلود در هم آمیخته است ؛ دین داری و مذهب داری بشر را بحکم خداوند نابود و تباه می کند و همیشه بشر را در دنیا با عذابهای گوناگون و در آخرت با پیامدهای شوم و عذاب الهی نابخشودنی رو به رو می سازد .

 • هر سخن دینی بشرط هماهنگی و انسجام کامل با شناختهای قرآن ؛ درست و خدا پسندانه است
  ---
  هر سخنی در باره ی امامت و مقام امامت و سایر مسائل دینی ؛ تنها بشرط هماهنگی و انسجام کامل با پبامبر شناسی قرآن و سایر شناختهای ذی ربط قرآنی می تواند درست و خدا پسندانه باشد .
  اگر چنین سخنی ؛ پیامبر شناسی قرآن و سایر شناختهای ذی ربط قرآن را نادیده بگیرد ، بعلت دانش ناچیز بشر ؛ این سخن بی تردید به القاهای شیطان پلید که در لباس دین و مذهب به ذهن بشر تزریق می شوند آلوده خواهد شد و به گمراهی و کفر و شرک خواهد انجامید .
  خداوند دانا و حکیم مطلق در تمام آیات محکم و مفصل شناختها و هشدارهای قرآن برای مصون نگه داشتن دین داری بشر از تباهی ؛ همه ی نشانه های این آلودگی هلاکت بار و پیامدهای شوم پیروی از آن را با زبانی رسا و گویا و منطقی قابل اثبات و بی نقص در این شناختها و هشدارها گوشزد نموده است .
  خداوند منان با بیان جزئیات این آلودگی ؛ حقیقت دین ناب بی آلایش خود را مشخص ساخته ، و حجت خود را در زمینه ی چگونگی دین داری و مذهب داری که می پسندد ، با تمام دلایل عقلی مورد نیاز در این شناختها و هشدارها بگونه ای غیر قابل آنکار تا قیام قیامت به بشر به اتمام رسانده است .

 • باسلام / جمعه 31/04/1401
  ---
  آگاهی فراگیر به همه ی نهانها و دخل تصرف فراطبیعی در همه ی آفریده ها منحصر به خداوند است
  ---
  خداوند جهان آفرینش در آیات محکم و مفصل انکار ناپذیر سر تا سر قرآن بارها تاکید کرده است که :
  - آگاهی فراگیر به همه ی حقایق کلی و جزئی جهان بدون هیچ استثنا ؛ منحصر به یگانه ذات اقدس خداوندی است ، وهیچ آفریده ای را ذاتا بدون استثنا هیچ سهمی در این آگاهی نیست
  - توان دخل و تصرف فرا طبیعی در همه ی افریدگان جهان منحصر به یگانه ذات اقدس خداوندی است و هیچ آفریده ای را بدون هیچ استثنا ذاتا هیچ سهمی در این توان نیست
  - هر ادعایی بر خلاف دو اصل قرآنی فوق بر زبان هر آفریده ای که باشد ؛ بحکم قرآن ادعای من در آوردی بشری و دروغ و خرافه و جعل محض است
  - صاحبان چنین ادعایی که در تضاد آشکار با دو اصل ثابت قرآنی فوق است هر کس که باشند و پیروان این ادعا ؛ بی تردید بحکم آشکار خداوند در قرآن ؛ گناه کبیره ی نابخشودنی شرک را مرتکب می شوند
  - مجازات چنین مشرکانی که در سر تا سر قرآن دشمن خدا نامیده شده اند بحکم آشکار خداوند در هشدارهای محکم و مفصل رسا و گویا و انکار ناپذیر خداوند در قرآن بی تردید به عذاب ابدی نابخشودنی الهی در قیامت دچار خواهند شد
  - حال تو ای جان برادر با عقل خدا داده ی خود ؛ بخوان حدیث مفصل ؛ همه ی مصادیق را از این مجمل ، و محض رضای خدا خود را به جدال باطل عذاب آفرین در باره ی باورهای باطل متضاد با دو اصل قرآنی فوق هرگز دچار مکن که فردای قیامت هیچ آفریده ی عاقلی برای اظهار پشیمانی و توبه از گناه کبیره ی شرک هیچ فرصتی هرگز نخواهد یافت .

 • این چهره های مملو از خلوص و این پیام جهانی با دلهای پاک چه ها که نمی کند.
  ملتمس دعای برای شهادت.

 • بشر بدون استثنا با دانش ناچیز خود هیچ حقی برای دخل و تصرف در دین ناب خداوند ندارد
  ---
  همه ی افراد بشر بدون استثنا حتی پیامبران با تاکید آیات محکم و مغصل قرآن که در خطاب به پیامبر اسلام آمده اند ؛ دانش ناچیز دارند .
  بنا به دلایل قطعی غیر قابل انکار در همین آیات محکم و مفصل همه ی افراد بشر حتی پیامبران بدون استثنا ، بجز پیروی از وحی بی خدشه ی الهی که آخرین آن قرآن کریم است ؛ در زمینه های احکام و اعتقادات ثابت دین ناب خداوندهیچ حق و مجوزی برای افزودن احکام و اعتقادات جدید از جانب خود به این دین هرگز از خداوند دریافت نکرده اند .
  با دقت و تدبر و تامل لازم خرد گرا ؛ این آیات محکم و مفصل رسا و گویا و قابل درک را که ذیلا شماره های آنها ذکر گردیده اند با ترجمه مطالعه کنید ونتیجه بگیرید:
  آیات ۸۵ تا ۱۰۰ سوره إسراء و همچنان آیه ۳۶ سوره إسراء ونیز آیات ۱۵ و ۱۶ سوره یونس و آیه ۳ سوره قصص .
  اقدام بشر با به کار گیری تصورات آکنده از نقص به افزودن احکام و اعتقادات و مراسم و مناسک و شعایر جدید به دین ناب خداوند بی تردید نادیده گرفتن این آیات و نادیده گرفتن هشدارهای فراوان قرآن و دهان کجی به آیات محکم و مفصل الزام آفرین این کتاب هدایت الهی اسمانی و به بازیچه تبدیل کردن آیات و هشدارهای این کتاب است که سر انجام آن برای افراد وگروه هایی که مرتکب چنین اقدامی هلاکت بار می شوند بحکم خداوند در قرآن ؛ در قیامت عذاب ابدی نابخشودنی الهی است .
  این مرتکبان که خود را به دخالت در دین ناب خداوند دچار ساخته اند ، اگر در دنیا از گناه این دخالت توبه نکنند و به عدم بازگشت به این گناه به خداوند تعهد ندهند ؛ بحکم هشدارهای خداوند در قرآن ؛ در قیامت برای رهایی از عذاب شدید الهی هرگز از هیچ شفاعتی برخوردار نخواهند شد .
  آمیختن دین ناب خداوند با تصورات بشری بزرگ ترین گناه نابخشودنی است که بشر بعلت جهل به شناختهای محکم و مفصل الزام آفرین قرآن با گرفتار شدن در دام فریبها و نیرنگهای شیطان پلید بنام دین و مذهب مرتکب می شود .

 • در دفاع از دین و مذهب ؛ قرآن و عقل باید رهنما باشند
  ---
  جناب آقای یزدِی...!!! برای حفظ حرمت و قدسیت دین خدا ؛ نظر شما را در باره درستی یا نادرستی هر نظری پیرامون مسائل دین و مذهب در حالی می توان پذیرفت که مستند به شواهد و قرائن قرآنی و عقلی قطعی معتبر باشد .
  دین و مذهب بازیچه نیستند که بشر با بهانه کردن نام انها با احساسات بی پایه خود و با هوا داری از افراد و گروه ها ی معینی بی هیچ یک از شواهد و قرآئن مذکور به خود جرئت و جسارت هتک حرمت آنها را بدهد یا بخشی از هم نوعان مخالف خود را جاهلانه برای ارضای احساسات خویش و خود نمایی و ارضای عده ای ناآگاه ؛ تهدید و ارعاب کند و با چنین رفتار ناشایست ضد قرآنی ؛ ارزشهای الهی را بدنام و منفور سازد .
  خدا پسندانه است در بحثهای دینی و مذهبی همیشه آیه قرآنی : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ آیه۱۲۵ سوره نحل ﴾ را رهنما و هدایت گر خود قرار دهیم .

 • پاسخ این چراهای سرنوشت ساز را نزد کدام دین شناس باید یافت؟!
  ---
  چرا در توصیه های همیشگی سطوح مختلف دین شناسان به متدینان هیچ بازتابی از هشدارهای شدید و سرنوشت ساز سر تا سر قرآن در باره دین داری و مذهب داری که خداوند با تاکید الزامی تخلف ناپذیر به بشر گوشزد کرده است ؛ یافت نمی شود؟!
  چرا متدینان با وجود این همه هشدار در قرآن در باره چگونگی دین داری و مذهب داری که خداوند دستورهای مؤکد آن را در شناختهای قرآن داده است به حال خود غرق در راه های انحراف و گمراهی فاجعه آفرین با جهل و نادانی رها شده اند؟1

 • ما در فرهگ سازی دینی تا چه اندازه خدا پسندانه رفتار کرده ایم؟؟؟!!!
  ---
  هرگز نمی توان با در هم آمیختن فرهنگ رحمانی توحیدی با فرهنگ شیطانی منفور خرافه گستر شرک آلود خواستهای حیات بخش خدا را به جهان عرضه کرد و انتظار مدد الهی را داشت!!!
  تا حد رسوایی آشکار است که ما در آمیختن فرهنگ دین ناب رحمانی - توحیدی خدا با بدترین سوء استفاده های بشری متضاد با همه ی هشدارهای قرآن بنام بندگان مقرب والا مقام دین و در تاویل احادیث و روايات در تضاد با این هشدارها ؛ شهره ی آفاق هستیم .
  این وضع هلاکت بار سر انجام هیچ چیز برای ما باقی نگذاشته است که در محضر یگانه ذات اقدس احدیت به آن ببالیم و آنگاه در آن محضر قدسی بتوانیم پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت مطهر آن حضرت را از خود خوشنود سازیم!!!
  اگر پیروی آگاهانه از شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین داری و مذهب داری تحریف نشده ی قرآنی که حاکم و ناظر بر همه ی رفتارها و گفتارها و پندارهای دینی حتی منقولات منسوب به معصوم است نتواند ملاک خدا پسندانه بودن سنجش و ارزیابی رفتار دینی ما باشد چه چیز بی خدشه تری بجای آن می تواند جایگزین این ملاک شود؟؟؟!!!
  صدا و سیمای ملی در ج.ا.ا با چه ملاک و معیارهای سنجشی بی خدشه ی قرآنی و عقلی برنامه های دینی و مذهبی خود را برای پذیرفته شدن به جهان پیوسته عرضه می کند؟؟؟!!!

 • به خبر فوری در باره :/ زندگی خواننده ای که میلیون ها نفر را دلتنگ حرم امام رضا کرد/ چهارشنبه 01/04/1401
  ---
  بزرگ ترین ظلم در حق پیامبر و اهل بیت آن حضرت چیست؟!
  ---
  مایه ی بر انگیختن بسی خشم خداوند و غم و اندوه وبیزاری فراوان پیامبر اسلام و امامان از عترت مطهر آن حضرت است که بجای معرفی این بندگان مقرب بعنوان پاسداران امین دین خدا و بحکم قرآن ؛ جان نثاران در راه آموزش و تبلیغ احکام و اعتقادات این یگانه کتاب آسمانی مصون از هر گونه تحریف و بجای الگو گیری از این پاسداری و امانت داری و جان نثاری ؛ آنان را در تضاد با روشنگریهای آشکار و محکم و مفصل سر تا سر قرآن و در تعارض با احکام متین منطق عقل ابزار رساندن بشر به خواستهای دنیوی معرفی کنیم .
  بزرگ ترین گناه است که حیثیت دینی و مذهبی این بزرگان والا مقام فدایی دین خدا را با بد ترین سوء استفاده ها و دروغهای بشری آز نام آنان این بندگان را به بازیچه ی من در آوردیها و خرافات و جعلیات شیطانی کاسبان حرام خور شیاد دین و مذهب فروش تبدیل نماییم.
  ما باسهیم ساختن این بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند با نادیده گرفتن هشدارهای قرآن ؛ این مظلومان را با مشتی از احادیث جعلی غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی دین فروشان ؛ خرافه گستر جلوه می دهیم و بدنام می کنیم .

 • ولایت مداری دروغ دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و دشمنان اهل بیت را نیک بشناسید
  ---
  پیروی خدا پسندانه از ولایت مداری پیامبر (ص) و سایر امامان مظلوم از اهل بیت مطهر آن حضرت (ع) در پیروی صادقانه از احکام و اعتقادات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری اصیل الهی قرآن تجسم می یابد ، و پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ؛ وفا داران امین و جان نثار این فرهنگ و آموزش و تبلیغ محکمات آن به بشر بوده اند .
  اصرار بر پیروی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای غیر قابل اثبات و متضاد با فرهنگ مذکور و اصرار بر ترویج این ضد ارزشها که اسلام را وارونه و خرد گریز جلوه می دهند ؛ اصرار بر دشمنی آشکار با دین توحیدی خدا و اصرار بر دشمنی با پیامبر و دشمنی با اهل بیت مظلوم آن حضرت و گناه کبیره ی نابخشودنی و پیروی از شیطان پلید با دخالت گمراه کننده در دین و مذهب و ولایت مداری دروغ محض است .

 • https://www.farsnews.ir/news/14010325000910/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  ترجمه سرود

  معشوقی .. إمام زمانی
  (ای معشوقم .. ای امام زمانم)
  ‎محبوبی .. إمام زمانی
  (ای محبوبم .. ای امام زمانم)
  ‎معشوقی .. إمام زمانی
  ‎محبوبی .. إمام زمانی

  ‎دنیایَ دونما .. لُقیاک ظلامُ
  (دنیایم بدون دیدارت تاریک است)

  ‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ
  (ای نور هستی ,, ای عطر گلها,,,, سلامی از قلبم به تو)

  ‎دنیای دونما .. لُقیاک ظلامُ
  ‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ


  سلام یا مهدی
  (سلام ای مهدی)
  ‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ
  (آقایم عجله در ظهورت کن که ما به عهدمان پایبندیم)
  ‎سلام یا مهدی
  (سلام ای مهدی)
  ‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ
  (با بانگ یا علی ما را در آغوش گیر که ما به عهدمان پایبندیم)


  ‎لنا .. قُم وعُد لنا
  (بپاخیز و برگرد نزدمان)
  ‎متى یا مولانا .. ترانا تلقانا .. متى یا مولانا
  ( تا کی ای مولایم , مارا خواهی دید و به دیدارمان خواهی آمد؟)
  ‎سید الجمعةِ خذنا قربانا
  (ای صاحب جمعه ما را فدایی خود قرار ده)
  ‎فی صفوفِ الأنصارِ سیدی .. سجّل أسمانا
  (و در بین یارانت نام هایمان را بنویس)
  ‎سلام یا مهدی
  ‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ

  ‎سلام یا مهدی
  ‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ

  ‎أنا صغیرٌ لکن .. فی الفداءِ أقتفی خُطى کربلاء
  (من کوچک هستم ولی در فدایی بودن دنبال کننده رسم کربلایم)
  ‎أنا صغیرٌ لکن .. أکبریُ الوعی والإِبا والوَلا
  (من کوچک هستم ولی علی اکبر خو در معرفت و ولایتم)
  ‎أنا صغیرٌ لکن .. حلمُ نصرتی الکبیرُ فی الفؤادِ ما بُدِّلا
  (من کوچک هستم ولی آرزوی یاری دادنت در قلبم تعویض نشد)
  ‎لبیکَ یا مهدی
  ‎إننا الأنصارُ جئنا بالوفا على الـ موعدِ
  (ما یاری دهندگان تو آمدیم و با وفاداری بر سر قول و قرارهایمان هستیم)
  ‎لبیکَ یا مهدی
  ‎لکَ ندعو بدموعِ الاشتیاقِ یا سیدی
  (و با اشک های شوق برای تو دعا گوییم ای آقایمان)

  ‎بأبی أنتَ وأمی لکَ روحَنا نفتدی
  (پدر و مادرم و روحم را فدای تو می کنیم)
  ‎متى ترانا و نراک
  (چه زمانی تو را می بینیم و تو ما را ؟)

  ‎ سلام یا مهدی
  ‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ

  ‎سلام یا مهدی
  ‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ

  ‎عهدًا منا .. أن نصونَ القِیَما
  (عهد و پیمانی از ما که از ارزشها دفاع کنیم)
  ‎ عهدًا منا.. خلفَ نهجِ العُلَما
  (عهد و پیمانی از ما که پشت راه عالمان باشیم)
  ‎عهدًا منا
  (عهد و پیمانی از ما )
  ‎نحفظُ الصلاة .. نحفظُ الحجابَ والقرآن ..
  (که نماز, حجاب و قرآن را صیانت و حفظ کنیم)
  ‎عهدًا قَسَما
  (عهد و سوگند)

  ‎عهدًا منا .. إلى الظهرر
  (عهد و پیمانی از ما تا وقت ظهور)
  ‎لک نُدخلُ السرور
  (بر قلبت شادی وارد کنیم)

  ‎عهدًا منا .. حتى اللقاء
  (عهد و پیمانی از ما تا وقت دیدارت)
  نقتدی بالفقهاء
  (دنبال کننده فقها باشیم)
  ‎فی طریقِ الشهداء
  (و در راه شهدا)

  ‎أیا ضیاءَ الأمل القادِم
  (ای درخشش امیدی که خواهد آمد)
  ‎لکَ مِنَا البَیعةُ فی الحیاة
  (از ما به تو بیعتی در زندگانیمان)

  ذی رایة الدین بنا تبقى
  قسما نحفظها بالقبضات
  که این پرچم دین را
  سوگند با مشتهایمان نگه داریم

  ‎ سلام یا مهدی
  ‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ

  ‎سلام یا مهدی
  ‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهد

 • با سلام و احترام
  عالیست،
  فقط درخواست زیر نویس عربی همراه با ترجمه داریم

 • چرا مراجع دین در شغل خویش مسئولیت شناسی مثبت و سازنده ای از خود نشان نمی دهند؟؟؟!!!
  ---
  هنگامی که با دقت می بینید انتقادهای منطقی و روشنگریهای مستند به قرآن و عقل که در رسانه های همگانی پیوسته منتشر می شوند نزد مراجع دین و مذهب و نزد سایر متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب هیچ بازتابی ندارند ؛ به حجم مسئولیت شناسی مثبت و سازنده ی این قشر که روزانه بگونه های مختلف ملیاردها پول از داراییها مردم و بیت المال را خرج خود و کارهای بی حاصل خویش می کنند ؛ پی می برید!!!
  اگر قرآن شناس هستید که به شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی آگاهی فراگیر دارد ؛ درک خواهید کرد این قشر در بی توجهی و بی تفاوتی به انتقادها و روشنگریهای قرآنی و عقلی تا چه اندازه در حق دین و مذهب و در حق خدا و پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت قصور فاجعه بار دین زدا و بدنام کننده داشته اند!!!

 • طبیعت انسان نماهایی که خون بز اخفش را در رگ دارند؟!
  ---
  انسان نماهایی که خون بز اخفش را در رگ دارند جان به جانشان هم بدمی همان بز اخفش اندً و هیچ راهنمایی قرآنی و عقلی طبیعت آنان را تغییر نمی دهد!!!
  دین داری و مذهب داری این گونه افراد انسان نما که اهمیت الهی محکمات قرآن و منطق عقل انسانی را ناچیز می شمارند نزد خداوند پشیزی ارزش ندارند .
  خداوند در قیامت بحکم آیات قرآنی 103 تا 106 سوره گهف این گروه را به عذاب ابدی نابخشودنی زیان کار ترینها گرفتار می کند.
  خداوند یگانه ذات اقدس حکیم مطلق در باره ی این گروه در قرآن کریم می فرماید: « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » ﴿ آیه ۱۷۹ سوره أعراف ﴾ .

 • exir 01/3/26 ساعت 23:31

  سلام به امید روزی که این ندا در فلسطین و آمریکا هم طنین انداز شود...

 • رقیه 01/3/26 ساعت 12:28

  بسیار عالی. عجل لولیک الفرج.

 • بسیار زیبا
  اللهم عجل لولیک الفرج

 • بسیار عالی بود به امید بازگشت دخترمون به خونه