نتیجه سخت گیری پدر مادرا تو کنکور بچه ها


واکنش مادرا وقتی می‌فهمن نتیجه سخت‌گیری‌هاشون سر کنکور چیه؟


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • هفتاد ساله ای هستم که کُره خر آمده و الاغ خواهم رفت. چه توقعی بیجائی دارید. همه ما چادر بسر ها و حداقل روسری بسر ها مسلمانیم و بسیاری هم بسیار خوب اما کتابی که با اقرا شروع شده و توصیه خواندن دارد را کی خوانده ؟کتاب عملگرائی که میخواهد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ من را عملگرا کند( در کنار ابعاد دیگر). منی که ظاهراً از خالق خود ایراد گرفته و در خلقت خود دست برده و لبها و بینی و لپ... تغیر داده تا شما من را در میان همه چادر بسر های کنارم انتخاب کنید ، کجا آموخته ام که مادر باشم و نمونه ای برای فرزندم؟
    اجازه بدید از زر زر به حرف حساب بگردم : فرهنگ مان را با ضد فرهنگ تاخت زده ایم.پاسپورتِ ( عرض کردم که الاغ خواهم رفت اینهم نشانه اش ، کلمه فارسی معادلش را نیافتم ) مادرِ مادر بزرگم برای زیارت مزین به عکسی بود که فقط چشم راستش تا حدودی پیدا بود و بقیه تصویر چادر سیاه. مادر بزرگم با لباس کامل و چادر نماز می خوابید و اگر نوه ذکورش پتوی او را روی شانه اش می کشید ناراحت می شد که چرا به حدود خصوصی اش وارد شده ام. حالا دخترم همه کار می کند و همه چیز می پو شد و هر چیزی را بر زبان می اورد ( آزادی !) تا دیده شود. یعنی کپی دشمن مان شده ایم ( کپی !؟) در فاصله زمانی یک یا حداکثر دو نسل !
    آیا می توان نتیجه گرفت که درخت فرهنگ مان با مرگ مادر بزرگ رو به خشکیدن است ، چون برگ های زردش روزانه سطح بیشتری را فرش می کند؟ یا در خزان یم و ...

  • https://www.farsnews.ir/news/14010413000607/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%AD-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B0%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C