«سلام فرمنده» نسخه سواحیلی


SALAAM FARMANDEH - SWAHILI


+ 
31

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • اصراری که عذابهای الهی را فراگیر می کند
  ---
  قرآن ، که آخرین وحی الهی تحریف نشده است ؛ اصرار بر گناهان کبیره را یکی از عوامل فراگیر شدن عذابهای الهی دانسته ، و بزرگ ترین گناه نابخشودنی را ؛ رقیب تراشی برای یگانه ذات اقدس خداوند در ویژگیهای فرا طبیعی منحصر به این ذات الهی معرفی کرده و گناه رقیب تراشی را بزرگ ترین ظلم در حق خداوند نامیده است .
  خداوند در هشدارهای محکم و مفصل فراوان در سر تا سر قرآن با بیان رسا و گویای و منطقی قابل درک موارد گناه کبیره ی رقیب تراشی برای ذات اقدس الهی ؛ حجت را بگونه ای انکار نا پذیر بر بشر تمام کرده است .
  خداوند در قرآن این هشدارها را حتی به پیامبران کوشزد کرده که اگر به این گناه گرفتار شوندهمه ی اعمال نیکوی حاصل عمر آنان تباه و نابود خواهد شد و در قیامت در گروه زیان کار ترینان خواهند بود .
  این هشدارها ثابت می کنند که شیطان پلید آسان می تواند با ترفندهای پر زرق خود راه این گناه را بنام دین و مذهب به روی بشر با ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات وحی اصیل الهی و متعارض با اصول متین منطقی عقل هموار سازد و بشر را بنام دین و مذهب به گمراهی و مخالفت با این احکام و اعتقادات دچار کند.
  با تاکیدهای فراوان قرآن که آخرین وحی اصیل تحریف نشده ی الهی است ؛ وبای کرونا و سایر وباها و بلاهای زمینی و آسمانی نمونه هایی همیشگی از عذاب الهی هستند که اگر بشر از گناهان کبیره توبه ی نصوح نکند و با تعهد به احکام و اعتقادات اصیل وحیانی خداوند یگانه باز نگردد این عذابها همیشه تا قیامت دامن گیر او خواهند بود و در قیامت به عذاب ابدی گرفتار خواهد شد .
  بشر اگر دین ناب وحیانی ثابت خدا را از من در آوردیها و خرافات و جعلیات گمراه کننده ی بشری مصون ندارد باید همیشه منتظر عذابهای گوناگون الهی باشد .
  تنها راه نجات از این عذابهای الهی ؛ بازگشت صادقانه ی بشر به احکام و اعتقادات ثابت وحیانی خداوند و پایندی او به این احکام و اعتقادات حیات بخش و سعادت آفرین است .

 • تنها راه رهایی ؛ ثبات بر تمسک صادقانه به عظمت جهان شمول یگانه ذات اقدس خداوند است
  ---
  شناختهای محکم و مفصل وحی تحریف نشده ی الهی که آخرین آن قرآن است و تاریخ پیامبران از آدم تا خاتم همه ثابت می کنند که بجز صداقت در ایمان به عظمت جهان شمول یگانه ذات اقدس خداوند توانا و حکیم مطلق و توسل به اعمال نیک خدا پسندانه وحیانی و ثبات صادقانه بر این ایمان و بر صداقت در عمل به خواستهای وحیانی خداوند ؛ هر راه و وسیله ی دیگری برای نجات بشریت بجز تصورهای باطل شیطانی اثبات ناپذیر بیش نیست .
  محال است پیامبران تصورهای باطل متضاد با محکمات و حی الهی و غیر قابل اثبات با اصول متین استدلال عقلی را بعنوان راه رهایی تبلیغ کرده باشند .
  اصرار بشر بر پشت کردن به محکمات وحی الهی و اصرار بر پایبندی به تبلیغ تصورهای باطل وحی ستیز و خرد گریز و اصرار بشر بر عمل به این تصورها بجز خروج از دین ناب وحیانی خداوند و پیروی از نیرنگهای شیطان پلید و دچار شدن به عذاب ابدی نابخشودنی هیچ بازده دیگری ندارد .

 • مهم ترین ویژگی فقهای پارسای دین ناب خداوند چیست؟
  ---
  فقیه اگر صادقانه با خدا شناسی و خدا پرستی در مسند فتوادادن در باره احکام و اعتقادات دین ناب خداوند بنشیند ؛ محال است به خود جرئت دهد یاغفلت کند در فتواهای خود اصول شناختهای محکم و مفصل و آشکار فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی را ، که جهت دهنده بی خطا به دین داری و مذهب داری خدا پسندانه اند ، نادیده بگیرد .
  فقیه اگر چنین جرئت و غفلتِی کند ، بحکم خداوند در قرآن ؛ اگر در دنیا توبه ی نصوح نکند در قیامت به پیامدهای حتمی نفرین خداوند و به عذاب ابدی نابخشودنی و نابود کننده ی این نفرین نابود کننده دچار خواهد شد .
  چنین فقیهی در روز حساب که هیچ فرصتی را برای جبران خطاها خود در زمینه فتوا دادن متضاد با قرآن و عقل ندارد ؛ سهم بزرگ گمراهی پیروان فتوای خود را بی تردید به دوش خواهد کشید و پیامدهای شوم چنین فتوایی را در قیامت بی هیچ شفاعتی تحمل خواهد کرد.
  خداوند با بیان روشن و انکار ناپذیر همه ی اصول الهی دین دین داری و مذهب داری در شناختهای محکم و مفصل قرآن ، که با ترجمه در دست رس همگان است ؛ حجت را با کمال رسایی و گویایی قابل درک و انکار ناپذیر بر همه ی بشریت به اتمام رسانده و درب هرگونه بهانه تراشی برای رهایی از آثار این خطا و گناه بزرگ را به روی همه ی بشر بسته است .

 • بهت آور ترین شگفتی و خوی صاحبانش را بشناسید!!!
  ---
  بی اندازه بهت آور و مایه بسی تاسف و غم و اندوه و ننگ آفرین است که افراد و گروه های اندیشه ور مخاطب این کامنتهای قرآنی و عقلی که در رسانه های همگانی پیوسته پخش می شوند با نادیده گرفتن محتوای منطقی و مستدل کامنتهای کاربران ؛ پشیزی ارزش برای این کامنتها از خود نشان نمی دهند و با خود خدا پنداری ، و شاید با عجب و غرور و تکبر و بهانه های پوچ بی ارزش ؛ نظرات روشنگر قرآنی و عقلی را که ضمنا متوجه آنان نیز هستند ، بدون توجه به حساب سخت خداوند ، بی پاسخ و بدون هیچگونه روشنگری خدا پسندانه ی لازم رها می کنند!!!
  ظاهرا این حضرات با چنین خوی قرآن ستیز و خرد گریز ؛ خود را ، والعیاذ بالله ، از خدا نیز بر تر و بی خطا تر می پندارند!!!
  اگر افراد و گروه های مخاطب این کامنتها به یگانه ذات اقدس خداوند با عظمت بی مانند جهان آفرینش ذره ایمان داشتند و برای این یگانه ذات اقدس ذره ای حرمت و قدسیت می شناختند در باره رفتار و موضع منفی خویش در این زمینه های خطیر ؛ بیش از هر چیز و پیش از حساب گریز ناپذیر قیامت ، در این دنیای زود گذر فانی و پیش از نابود شدن فرصت موجود کوتاه در این دنیا ؛ تعلقات پوچ دنیوی را رها می کردند و با عاقبت اندیشی به باز خواست سخت از خود می پرداختند و رفتار خویش را خدا پسندانه در این فرصت از دست رفتنی و تکرار نشدنی دنیا تصحیح می نمودند!!!

 • دین شناسان محض رضای خدا از قرآن و عقل پاسخ دهند
  ---
  بهت آور است چرا و با چه دلیل قطعی غیر قابل انکار از قرآن و عقل دین شناسان ما هرگز نمی پذیرند با تحقیق و تفحص علمی روشمند و ضابطه مند برای شناخت حد و مرزهای و ملاک و معیارهای الهی اصیل خدا شناسی وپیامبر شناسی و رفتار شناسی دینی به آیات محکم و مفصل قرآن کریم که در این زمینه با گفتار تحریف نشده خداوند تعیین کننده ترین و سرنوشت ساز ترین و حیاتی ترین نیازهای دین داری و مذهب داری هر خدا پرست هستند رجوع کنند و با روشنگری عقلی وقرآنی هماهنگ با این شناختها تکلیف و وظیفه و مسئولیت خویش و مردم را محض رضای خدا در زمینه ی شناخت سره از ناسره ی آنچه هر روزه بنام دین و مذهب به متدینان عرضه می شوند با صراحت خدا پسندانه بی پرده مشخص سازند؟؟؟!!!
  در انجام این وظیفه ی الهی هرگز از حقیقت خطیر قرار داشتن آحادیث و روایات همیشه در معرض جعل و تحریف نیاید غفلت کنیم بلکه باید با دلایل قرآنی و عقلی همه تلاش خود را عالمانه برای جدا کردن سره ها از ناسره های خدیث و روایت که بنام دین و مذهب به متدینان عرضه می شوند به کار ببریم .
  باید بعنوان خطیر ترین وظیفه ی الهی که نخستین وظیفه ی پیامبران بوده ، دین داری و مذهب داری متدینان را با تلاش و کوشش عالمانه ؛ پیوسته با تکیه به قرآن و منطق عقل از کج روی و انحراف و کمراهی هلاکت بار که در نتیجه رواج روزانه ی ناسره ها دامن گیر متدینان می شوند و دین داری و مذهب داری آنان را بحکم قرآن تباه می کنند ؛ همیشه مصون نگه داریم .