تصویری از شیطانی که راوی مستند #شنود در تجربه خود دید!!


راوی مستند شنود: شیاطینی که در تجربه نزدیک به مرگ دیدم، در فیلم های هالیوودی به تصویر کشیده شدند!!

(شیاطین خرابکار و جاسوس)

#مستند_صوتی_شنود


+ 
45

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر