غدیر | دغدغه خانوادگی


وقتی مطلبی برای ما مهم باشه
همه همصدا میشیم و با هم همکاری می کنیم
اما اگه خیلی خیلی مهم باشه خانواده و دوستای صمیمی مون درگیر میشن .
یه شاعر ، شعرشو میگه ولی وقتی با بچه هاش دست به کار میشه معلومه که به شعر گفتن خالی بسنده نکرده و خواسته یه قدم بزرگتر برداره !
اگه هر کدوم از ما یه قدم بیشتر برداریم غدیر ، عاشورا میشه و
در سالهای نزدیک جشن های غدیر مردمی تر میشن .
غدیرخم از یه برکه آب شروع شد و بعدها در تاریخ مثل رودخانه ای خروشان جاری شد و تا اقیانوس جهانی شدنش باید همه مون رودخونه رودخونه حرکت کنیم .

غدیر را از خانه هایمان شروع کنیم


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • باسلام / جمعه 31/04/1401
  ---
  آگاهی فراگیر به همه ی نهانها و دخل تصرف فراطبیعی در همه ی آفریده ها منحصر به خداوند است
  ---
  خداوند جهان آفرینش در آیات محکم و مفصل انکار ناپذیر سر تا سر قرآن بارها تاکید کرده است که :
  - آگاهی فراگیر به همه ی حقایق کلی و جزئی جهان بدون هیچ استثنا ؛ منحصر به یگانه ذات اقدس خداوندی است ، وهیچ آفریده ای را ذاتا بدون استثنا هیچ سهمی در این آگاهی نیست
  - توان دخل و تصرف فرا طبیعی در همه ی افریدگان جهان منحصر به یگانه ذات اقدس خداوندی است و هیچ آفریده ای را بدون هیچ استثنا ذاتا هیچ سهمی در این توان نیست
  - هر ادعایی بر خلاف دو اصل قرآنی فوق بر زبان هر آفریده ای که باشد ؛ بحکم قرآن ادعای من در آوردی بشری و دروغ و خرافه و جعل محض است
  - صاحبان چنین ادعایی که در تضاد آشکار با دو اصل ثابت قرآنی فوق است هر کس که باشند و پیروان این ادعا ؛ بی تردید بحکم آشکار خداوند در قرآن ؛ گناه کبیره ی نابخشودنی شرک را مرتکب می شوند
  - مجازات چنین مشرکانی که در سر تا سر قرآن دشمن خدا نامیده شده اند بحکم آشکار خداوند در هشدارهای محکم و مفصل رسا و گویا و انکار ناپذیر خداوند در قرآن بی تردید به عذاب ابدی نابخشودنی الهی در قیامت دچار خواهند شد
  - حال تو ای جان برادر با عقل خدا داده ی خود ؛ بخوان حدیث مفصل ؛ همه ی مصادیق را از این مجمل ، و محض رضای خدا خود را به جدال باطل عذاب آفرین در باره ی باورهای باطل متضاد با دو اصل قرآنی فوق هرگز دچار مکن که فردای قیامت هیچ آفریده ی عاقلی برای اظهار پشیمانی و توبه از گناه کبیره ی شرک هیچ فرصتی هرگز نخواهد یافت .

 • سلام
  عالی بود خدا شمارا غدیری نگه بدارد انشاءالله .اللهم عجل لولیک الفرج .صلوات.