سرود حسین مولانا (به سبک سلام فرمانده) | بحرینی


هنرنمایی نوجوانان بحرینی در آغاز ماه محرم به سبک "سلام فرمانده"
‌‌فیلمبرداری شده در حسینیه منطقه سهله بحرین

کریم‌ حقی


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر