دیدن این ویدئو خالی از لطف نیست


ریشه این بدبینی رو باید در مسئولینی جست که بذر ناامیدی رو در ذهن مردم کاشتن


+ 
28

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر