آی مسئولین! اربعین یک مراسم ساده مذهبی نیست!


علیرضا پناهیان: اربعین عصر ما را تغییر خواهد داد! اربعین مقدمه ساز تمدن نوین اسلامی است!
اگر دولت و نهادهای فرهنگی خودشان را فدای اربعین نکنند، ضربه خواهیم خورد! یکی از جاهای ارزیابی دولت همینجاست.


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به پایگاه خبر فوری:/ حضور دوباره رئیسی پای مداحی حاج منصور ارضی/ ویدئو / سه شنبه 18/05/1401
  ---
  بیعت رئیسی با؟!
  ---
  بگویید: تجدید بیعت آیت الله رئیسی با سرکرده ی مداحان خرافه گستر دشمن قرآن و دشمن دین توحیدی ناب خداوند و بد نام کننده ی حیثیت دینی پیامبر اسلام و اهل بیت مظلوم آن حضرت با ترویج جعلیات بنام این بندگان مقرب خدا و منفور ساز مکتب قرآنی تشیع علوی و جاده صاف کن چیره شدن صهیونیسم و استکبار جهانی بر مسلمانان جهان با تفرقه افکنی و فتنه انگیزی از راه پخش پیوسته ی خرافات کینه زا در اذهان شیعیان .
  اگر دین شناسان قرآن شناس ما می گویند ادعاهای بالا در حق این شخص درست نیستند ؛ به اشعار مداحیها و نوحه سرائیهایی که او در ملأ عام میخواند و ترویج می کند با دقت عالمانه نظر بیاندازند و همه ی این اشعار را با محک الهی شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری اصیل قرآن با دقت و تدبر عالمانه بسنجند و ارزیابی کنند .
  حتما آیة الله رئیسی بعنوان یک دین شناس فوق تخصص به همه ی شناختها و هشدارها و نویدهای توحیدی محکم و مفصل قرآن باید نیک آشنا بلکه نیک آگاه باشند و این آیات غفلت ناپذیر الزام آور و تکلیف آفرین قرآن را حتما فراموش نکرده اند .