مستند «مرگ ماسایوشی»


نگاه گذرایی به تاریخ مدرن ژاپن، موقعیت و شرایط این کشور در جنگ دوم جهانی، از تحریم نفتی ژاپن توسط امریکا در جنگ جهانی دوم تا انفجار پرل هاربر توسط ژاپن و بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی و حضور نیروهای ارتش امریکا در آن تا به امروز


+ 
21

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ذات و معنی یکدقیقه و نیم اول شبیه صادرات دام است که فعلاً بحث آن مطرح شده. ب بهانه حفظ مراتع ، صادرات دام !
    اما نمی خواهند نوآوری کنند و به خانواده های بی سرپرست در حاشیه شهر ها یا در روستا ها گوسفند بر ای نمونه بدهند و خانواده با استفاده از پوست هندوانه و اضافات سبزی الخ دام را نگهداری و از منافع آن استفاده کند و در صورت تکثیر جایزه بگیرد.
    لذا تاریه تکرار می شود و نشر دو پا تصور باهوش بودن دارد و به خود و دیگران خیانت می کند.
    جالب اینجاست که خبر را در خبرگزاری فارس ( که ان شاءالله متعهد است ) خواندم و تقریباً همین پیشنهاد را تقدیم کردم که منتشر نشد.