دیگر به چشمان خود نیز اطمینان نکنید


حتی اگر ویدیویی هم در فضای مجازی دیدید تا مطمئن نشدید فوروارد نکنید


+ 
20

- 
0
ارسال در 1401/5/22 ساعت 15:40 2022-8-13 15:40:10
مجید
توسط مجید


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر