امانت دار باش !


پخش آیتم‌های «احکام به زبان ساده» از شبکه ٣ سیما


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بهره وران از امتیازهای نظام دینی موظف اند اجرای احکام ظاهری شرع و قانون را رعایت کنند
  ---
  منطق علمی عقل حکم می کند در قلمرو مدیریت رسمی هر نظام دینی حاکم بر هر کشوری بهره وران از امتیازهای این نظام موظف اند اجرای احکام ظاهری شرع و قانون را در این قلمرو کاملا رعایت کنند .
  بحکم عقل و عرف انسانی ؛ عدم رعایت اجرای این احکام در قلمرو مذکور بی تردید باید محرومیت از بهروه وری از امتیازهای نظام را در پی داشته باشد .

 • گناه بقا و دوام وجود دولتهای ناکارآمد بعهده ی کیست؟!
  ---
  « فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ... » ﴿ آیات ۹ تا ۱۹ سوره اعلی ﴾
  دولتها در هر کشوری برای بهینه سازی اوضاع کشور و ملت بتناسب امکاناتی که در اختیار دارند و بتناسب پیشبینی چگونگی رسیدگی به همه انواع نیازهای کشور داری و مردم داری بگونه ای متعادل و مطابق با اندیشه های علمی هر نظام حکومتی موجود در قدرت می باید با برنامه ریزیهای تکامل یافته علمی در همه زمینه ها مسئولیت مدیریت نیازهای کشور و ملت را با سازماندهی بهینه بعهده بگیرند .
  بهینه سازی اوضاع کشور و ملت و بهره وری از همه امکانات موجود که در اختیار دولتها قرار گرفته اند و جلوگیری از هرز رفتن این امکانات مستلزم نظارت و ارزیابی علمی قانونمند و نظام مند و منضبط عملکرد دولتهای موجود در قدرت است .
  این نظارت و ارزیابی و نتیجه گیری علمی وارایه ی راه حلهای علمی ضابطه مند مناسب برای رفع معضلها ؛ می باید توسط قوای قضائیه و مقننه و سایر نهادهای نظارت قانونی انجام گیرد و دولتهای موجود در قدرت باید در زمینه بازده همه برنامه هایی که حسن انجام آنها را در مدیریت خود بعهده گرفته اند همیشه پاسخگو باشند .
  بی تردید نظامهای مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر با وجود قوا و نهادهای قانونی نظارت باید سازمان یافته تلاش کنند با پیگیری پیوسته ی عملکرد دولتها و پاسخگو کردن دولتها در زمینه ی این عملکرد از احتمال و قوع هرگونه انحراف زیان بار در مدیرت نیازهای کشور و ملت حد اکثر جلوگیری علمی قانونمند منضبط سازمان یافته را بعمل آورند .
  باید هر نظام و نهادهای قانونی نظارت نظام ؛ زیانها را چنانچه پیامد جهل و سهل انگاری دولتها باشند با ابزارهای قانونی انضباط افرین به حد اقل برسانند و جلو زیانها را بگیرند .
  در کشور ما ایران با در نظر گرفتن همه امکانات موجود و فراهم شده که در اختیار نظام و دولتها با گذشت چهل سال و اندی از عمر انقلاب قرار گرفته اند و برای ارزیابی کار آمدی اندیشه های نظام در نظارت بر موفقیت دولتهایی که مدیریت کشور را بعهده گرفتند باید کارنامه ی تکامل یافته ی روشن و سازمان یافته از جانب نظام به ملت ارانه شود .
  نظام و نهادهای نظارتی نظام برای اثبات کار آمدی و حفظ اصالت بقا و دوام خود در مدیریت نیازهای کشور و ملت ، از نظر شرع و قانون و عرف و مطابق با اصول فوق ؛ مکلف اند عالمانه و قانونمند پاسخگو باشند .
  شرع و قانون و عقل و عرف اقتضا می کنند که نظام باید بگونه ای سازمان یافته و مورد به مورد در باره ی مدیریت عادلانه ی نیازهای اساسی کشور و ملت و چگونگی رفتار علمی خود در مهار مشکلات سختی که در طول چهل سال و اندی فرا روی مسیر انقلاب قرار کرفتند به ملت پاسخگو باشد و در این زمینه ها باید به ملت که خود نظام را مشروط به اجرای حد اکثر عدالت انتخاب کرده است کاملا گذارش دهد .