درباره روشنگری


<p>هدف از تاسیس این سایت ایجاد بانک جامع ویدیو های در تراز ارزش های انقلاب اسلامی در جهت روشنگری و حقیقت اتفاقات سیاسی و اجتماعی است.</p>

<p>در دست تکمیل ...</p>


+ 
19

- 
4
ارسال در 1393/3/24 ساعت 12:21 2014-6-14 12:21:46
علی
توسط علی


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام