حجت الاسلام پناهیان | دهه اول محرم ۱۴۰۰ | دانشگاه امام علی (ع)

موضوع:
مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری

دانشگاه امام علی (ع) | محرم ۱۴۰۰
منبع: سایت حجت الاسلام پناهیان

شب اول | مدت: 48دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]
شب دوم | مدت: 49دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]
شب سوم | مدت: 55دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(25MB) | خوب(50MB)]
شب چهارم | مدت: 67دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(11MB) | متوسط(30MB) | خوب(61MB)]
شب پنجم | مدت: 56دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(26MB) | خوب(52MB)]
شب ششم | مدت: 48دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21MB) | خوب(43MB)]
شب هفتم | مدت: 46دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21MB) | خوب(42MB)]
شب هشتم | مدت: 66دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(28MB) | خوب(57MB)]
شب نهم | مدت: 57دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(26MB) | خوب(52MB)]
شب دهم | مدت: 50دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(23MB) | خوب(45MB)]
شب یازدهم | مدت: 54دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(24MB) | خوب(48MB)]

 

برای دیدن آخرین مداحی های امسال به حسینیه روشنگری بروید:
حسینیه روشنگری