برنامه « زندگی پس از زندگی »

برنامه « زندگی پس از زندگی »

«زندگی پس از زندگی» برنامه‌ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهر‌ها و روستا‌های متعدد ایران در ۴ سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

فصل اول این برنامه در ۳۰ قسمت ۵۵ تا ۶۰ دقیقه‌ای به تهیه کنندگی آقای عباس موزون در گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید شده است.
فصل دوم نیز به مناسبت ماه مبارک رمضان تهیه شده است و هرشب ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه چهار سیما پخش میگردد.

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و پنجم

این قسمت: نیش و نوش تجربه‌گر : خانم نفیسه مرادی پخش: شنبه ۱۸ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد: حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و چهارم

این قسمت: باغ زمزم تجربه‌گر : آقای مهدی اسفندیاری پخش: جمعه ۱۷ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و سوم

این قسمت: صعود تجربه‌گر : آقای حسن تحققی پخش: پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و دوم

این قسمت: اسیر آزاد تجربه‌گر : آقای مهدی معماریان پخش: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و یکم

این قسمت: به خدا می‌سپارمت تجربه‌گر : آقای بهروز عظیمی پخش: سه شنبه ۱۴ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیستم

این قسمت: زیبایی تجربه‌گر : آقای‌ حامد طهماسبی پخش: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت نوزدهم

این قسمت: بخش اول: رفیق بخش دوم: پیک یاری تجربه‌گران : آقای‌ نقی دلدار و آقای مصطفی سرافرازی پخش: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : ۱:۰۰ بامداد و حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت هجدهم

این قسمت: بیست و چهار سال بعد تجربه‌گر : آقای حسن کریمی پخش: شنبه ۱۱ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : ۱:۰۰ بامداد و حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت هفدهم

این قسمت: تاریک و روشن تجربه‌گر : خانم فاطمه نعمت الهی پخش: جمعه ۱۰ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : ۱:۰۰ بامداد و حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت شانزدهم

این قسمت: مرداب : چگونه‌ دریا شدی؟ چشمه: گذشتم... تجربه‌گر : آقای محمود شاهی پخش: پنج شنبه ۹ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : ۱:۰۰ بامداد و حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر