برنامه « زندگی پس از زندگی »

برنامه « زندگی پس از زندگی »

«زندگی پس از زندگی» برنامه‌ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهر‌ها و روستا‌های متعدد ایران در ۴ سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

فصل اول این برنامه در ۳۰ قسمت ۵۵ تا ۶۰ دقیقه‌ای به تهیه کنندگی آقای عباس موزون در گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید شده است.
فصل دوم نیز به مناسبت ماه مبارک رمضان تهیه شده است و هرشب ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه چهار سیما پخش میگردد.

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت سی و دوم

این قسمت : عطش تجربه‌گر : آقای هاشم فراهانی ارته گلی پخش: جمعه ۱۴ خرداد حوالی ساعت ۲۲:۳۰ بازپخش: شنبه حوالی ۱۴ و جمعه آینده حوالی ۱۴

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت سی و یکم

این قسمت: پرستو تجربه‌گر : خانم پرستو نظیفی پخش: جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ بازپخش: شنبه و جمعه هفته آینده ساعت ۱۴:۰۰

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت سیم

این قسمت: از جنس یقین تجربه‌گر : آقای محسن مهاجری پخش: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و نهم

این قسمت: از جنس یقین تجربه‌گر : آقای محسن مهاجری پخش: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و هشتم

این قسمت: از جنس یقین تجربه‌گر : آقای محسن مهاجری پخش: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و هفتم

این قسمت: مهمان تجربه‌گر : آقای محمدحسین نظری پخش: دوشنبه ۲۰ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و ششم

این قسمت: جوانمرد تجربه‌گر : آقای عبدالحمید لرستانی پخش: یکشنبه ۱۹ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و پنجم

این قسمت: نیش و نوش تجربه‌گر : خانم نفیسه مرادی پخش: شنبه ۱۸ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد: حوالی ۱ بامداد و ۱۳:۲۰ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و چهارم

این قسمت: باغ زمزم تجربه‌گر : آقای مهدی اسفندیاری پخش: جمعه ۱۷ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۱ بامداد و ۲۰ :‌۱۳ ظهر

زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت بیست و سوم

این قسمت: صعود تجربه‌گر : آقای حسن تحققی پخش: پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت حوالی ساعت ۱۸:۲۵ ویژه برنامه افطار شبکه ۴ هر شب در ماه مبارک رمضان ساعت پخش: حوالی ۱۸:۲۵ بازپخش روز بعد : حوالی ۲۰ :‌۱۳ ظهر