چی بودیم چی شدیم

چی بودیم چی شدیم

چی‌بودیم ، چی‌شدیم سیاه رو میبینیم ، سفید رو هم ببینیم عکس ها و فیلم های تاریخی کشورمان را مرور کنیم تا ببینیم مردم با چه مصیبتی زندگی‌میکردند بعد شبکه های سلطنت طلب و انگلیسی و سعودی چه نشانمان میدهند! بی تردید با نگاهی حتی اجمالی به اوضاع و احوال ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، درمی یابیم که دوست و دشمن بر این مطلب اذعان دارند که پیشرفت های ملت با تکیه بر روحیه انقلابی و باور ایمان و اعتقاد خود قابل قیاس با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیست.