کانال Tarafdar313

طرفدار313 (#بیحجاب_داعشی_پیوندتان_کثافت)
به دلیل دیکتاتوری کفار بر آپارات مجبور شدم در این سایت هم حساب کاربری درست کنم. این کانال طرفدار عزت و اقتدار است (معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش / پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش - انتخابی از سوی اکثریت، به اندازه همون اکثریت بی مصرف هست)

صفحه‌ها