مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا (ع)


فیلم مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا (ع) در دهه کرامت منتشر می شود.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر