مستند کوتاه ارز و عرض


مستند کوتاه «ارز و عرض» تولید سفیرفیلم همزمان با فرارسیدن موسم حج با موضوع خرید سوغات توسط حجاج ایرانی منتشر شد.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر