دونقطه | زرشناس: سیل انتظارات


دکتر شهریار زرشناس، میهمان دومین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع «نفوذ» شد. وی در این قسمت با عنوان «سیل انتظارات» به تشریح جریان استحاله طلب در عرصه فرهنگ و سیاست می‌پردازد.
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله نفوذ در دوره پسابرجام می پردازد.
شماره دوم این ویدئو در گفتگو با دکتر شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، توسط سفیرفیلم تهیه شده است.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر