توانمندیهای دفاعی ایران قابل مذاکره نیست (به زبان انگلیسی)Iran 's defensive capabilities is not negotiable
Why doesn't Iran allow negotiations on its defensive capabilities
منبع: سایت بصیرت


+ 
3

- 
0
ارسال در 1396/8/23 ساعت 07:43 2017-11-14 07:43:44
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر